Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с.Топорів Топорівської сільської ради Буського району Львівської області

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Топорів Топорівської сільської ради Буського р-ну, Львівської обл.

1) Замовник СЕО.

Топорівська сільська рада, Буського району, Львівської області (80520, Львівська обл., Буський р-н, с. Топорів, вул. Шкільна, 31, електронна пошта toporiv.rada@gmail.com).

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план с. Топорів розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Генеральний план села передбачає:

– визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

– обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

– визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

– формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту; – оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

– визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

– визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Генеральний план розроблено на підставі рішення Топорівської сільської ради №58 від 19.02.2016р «Про розроблення генерального плану забудови с. Топорів».

При розробці ДПТ враховано:

– Проект районного планування Буського району Львівської обл., розроблений ДП «Львівський Промбудпроект» в 2014 р.;

– Матеріали анкетного і натурного обстежень;

– Проекти забудови окремих кварталів, будівель і споруд, виконані різними проектними організаціями; – Матеріали топозйомки села масштабу 1:5000, виконані ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем» в 2019 р;

– Схему планування території Львівської області.

Проект ДПТ відповідає:

– цілям та завданням Стратегії розвитку Буського району на 2017- 2020 роки;

– оперативні цілі: 4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря програмі 4 «Чисте довкілля» Плану заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, оскільки передбачає виконання ряду заходів для зменшення та усунення негативного впливу на довкілля та здоров’я населення.

Генеральний план розроблений у відповідності до норм ДБН Б.2.2- 12:2019, «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та змiст генерального плану населеного пункту», Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про генеральну схему планування території України», «Земельного Кодексу України».

3) Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

В межах території, охопленої генеральним планом існують наступні об’єкти та види діяльності: ПП «Кіт» (надання послуг пилорами); ПП «Помагаймо» (надання послуг пилорами); ПП «Котюк» (деревообробний цех, виробництво твердих і м’яких меблів, надання послуг пилорами); ПП «Мельник» (деревообробний цех, виготовлення мебельних каркасів); ТОВ «Барком» (склади та недіючий свинокомплекс по відгодівлі свиней); МПП «Весна» (обслуговування населення, млин); ПП «Гаврилюк» (надання послуг пилорами, виготовлення твердих меблів); ПП «Дібровський» (виготовлення меблів); кузня.

Також проектом генерального плану пропонується:

– сформувати на базі будівель колишнього господарського двору виробничу зону села і з підприємств ІV категорії шкідливості з СЗЗ 100 м та V категорії шкідливості з СЗЗ 50 м;

– в північно-західній частині села та південній частині села господарські двори змінити цільове призначення будівель на виробничі будівлі IV класу шкідливості, що дає змогу зменшити СЗЗ до 100 м;

– відвести територію для АЗС, СТО, придорожнього сервісу;

– будівництво наземної сонячної електростанції;

– спорудження нових артезіанських свердловин зі спорудами водопідготовлення (розрахункові максимальні витрати води на господарськопитні потреби складають 500,5 м3 /добу.

Наявність видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, на території села буде визначатись під час розроблення ДПТ в межах функціонального призначення визначеного Генеральним планом.

4) Ймовірні наслідки.

Топорів – село в Україні, Буському районі Львівської області. Відстань до райцентру становить 20 км, що проходить автошляхом територіального та міжнародного значення. Відстань до обласного центру м. Львів – 72 км.

Топорів на півночі межує з селом Заболото, яке передбачається ввести в межі села Топорів, Топорівської сільської ради.

Через село проходить автомобільна дорога загального користування державного значення Т-18-06, що з’єднує Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни.

Станом на 01.01.2019 р. в с. Топорів проживало 1043 особи, в с. Заболото – 320 осіб.

Територія с. Топорів займає площу 855,94 га, с. Заболото – 38,25 га. проектована площа населеного пункту с.Топорів – 1173,92 га;

Більшість будинків в с. Топорів та с. Заболото – капітальні, одноповерхові з присадибними ділянками. В с. Топорів є і два багатоквартирні будинки.

Промислова територія розмішена в північно-західній та південно-східній частинах с. Топорів.

Згідно переліку пам’яток культурної спадщини на території с. Топорів знаходяться наступні об’єкти:

– пам’ятка архітектури місцевого значення

– дзвіниця церкви Святого Юрія (дерев’яна), XVIII ст.;

– пам’ятка історії – братська могила радянських воїнів;

– пам’ятка монументального мистецтва

– пам’ятник Б. Хмельницькому, гетьману України, 1954 р.

Села газифіковані та електрифіковані. Централізоване водопостачання та водовідведення відсутнє.

Як наслідок розвиток населеного пункту згідно застарілого генерального плану с. Топорів має такі основні проблеми використання територій

– несформований громадський центр;

– низький розвиток територій зелених насаджень загального користування;

– обмежені земельні ресурси для житлового будівництва, громадських установ, виробничих об’єктів.

До зовнішніх факторів, що визначають обмеження для розвитку села можна віднести:

– санітарно-захисна зона від виробничих територій, кладовищ, скотомогильника;

– охоронні зони від ліній електропередач та газопроводів;

– прибережна захисна смуга р. Пуста – 25 м та меліоративних канав.

До проекту ДДП мають відношення такі основні екологічні проблеми:

– забруднення повітря автотранспортом;

– відсутність централізованого водопостачання та водовідведення;

– збільшення кількості відходів;

– відсутність очисних споруд.

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки буде проведено аналіз ймовірних наслідків для довкілля від реалізації функціональнопросторових рішень генерального плану, зокрема:

Компоненти довкілля Джерела впливу Ймовірні наслідки
Ґрунти Відсутність централізованого водовідведення. Зменшення забруднення ґрунту шляхом будівництва каналізаційної мережі та очисних споруд
Атмосферне повітря Незадовільний стан вулично-дорожньої мережі. Викиди  від промислових  об’єктів. Зменшення викидів автотранспорту шляхом покращення технічного стану та параметрів вулиць та доріг. Облаштування виробництв високотехнологічним обладнанням.
Водні ресурси Відсутність централізованого водопостачання та водовідведення, дощової каналізації, очисних споруд. Зменшення забруднення водних ресурсів шляхом будівництва централізованої мережі каналізації з відведенням стоків до проектованих очисних споруд села.
Ландшафт Недостатня кількість зелених насаджень загального користування. Озеленення території.
Здоров’я населення Будівництво мережі централізованого водопостачання населення. Забезпечення якісною питною водою.

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

– забруднення атмосферного повітря автотранспортом та викидами від промислових об’єктів;

– забруднення ґрунту та водних ресурсів неочищеними стоками;

– при дотриманні вимог нормативно-правових документів, проведенні заходів щодо зменшення негативних наслідків та проведення моніторингу стану довкілля – негативний вплив на здоров’я населення не передбачається. Обов’язковим є дотримання меж санітарно-захисної зони від об’єктів.

б) для територій з природоохоронним статусом:

на території ДДП об’єкти з природоохоронним статусом відсутні, зокрема дана територія не потрапляє в Смарагдову мережу України, вплив на них не передбачається;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

  Альтернатива «Нульовий сценарій». Відмова від реалізації ДДП.

  Наслідки від реалізації: ускладнення подальшого сталого розвитку населеного пункту; унеможливлення залучення інвестицій; погіршення екологічної ситуації в населеному пункті; неефективне використання соціально-економічних, природних та земельних ресурсів.

Технічні альтернативи розглядаються для існуючої садибної забудови, централізоване каналізування якої неможливе, через відсутність місця для розташування споруд системи централізованої господарсько-побутової каналізації, передбачається встановлення локальних очисних споруд на кожній ділянці.

Технічна альтернатива 1. Встановлення локальних очисних споруд на кожній ділянці, які складаються з септиків, або установок глибокого біологічного очищення типу «BіClere», «Mіroclar», «BIOTAL» та фільтруючих колодязів.

Наслідки від реалізації. Підвищення благоустрою території ДДП; покращення санітарно-гігієнічних умов; запобігання погіршенню якості підземних вод.

Можливі негативні наслідки: затрати на очисні установки.

Технічна альтернатива 2. Відведення господарсько-побутових стічних вод у водонепроникні вигрібні ями, з подальшим вивезенням стоків асенізаційними машинами на каналізаційні очисні споруди.

Наслідки від реалізації. Підвищення благоустрою території ДДП; покращення санітарно-гігієнічних умов; запобігання погіршенню якості підземних вод внаслідок інфільтрації стічних вод шляхом влаштування водонепроникної каналізаційної системи та вигрібної ями.

Можливі негативні наслідки: незначне підвищення навантаження на каналізаційні очисні споруди.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Перевірка ДДП на відповідність діючим нормативно-правовим документам.

Проведення стратегічної екологічної оцінки передбачає використання таких аналітичних методів як:

– цільовий аналіз, що включає формування блоку цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я населення, і відповідних їм цільових показників і подальший аналіз всіх елементів проекту ДДП на відповідність цим цілям;

– аналіз тенденцій, як один з найбільш важливих аспектів стратегічної ̈оцінки, дає можливість інтерпретації змін екологічного навантаження, а також змін стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, з плином часу. Аналіз тенденцій сприяє виявленню та представленню найважливіших зв’язків між впливами на довкілля та відповідними змінами стану довкілля, які можуть проявлятися з певною затримкою. Крім того, аналіз тенденцій може використовуватися для прогнозу майбутніх впливів на довкілля.

Під час стратегічної екологічної оцінки документу державного планування необхідно дослідити:

– стан компонентів довкілля;

– можливу реакцію навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив, внаслідок реалізації генерального плану території.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– доповіді про стан довкілля;

– статистичну інформацію;

– дані моніторингу стану довкілля.

Враховуючи обмежені фінансові можливості бюджету Топорівської сільської ради проведення додаткових досліджень не передбачається.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В процесі проведення СЕО будуть виявлені головні екологічні проблеми, визначені ймовірні наслідки від реалізації планових рішень генерального плану, та сформовані цілі охорони довкілля.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів передбачається розглянути наступні заходи.

Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП Заходи, які передбачається розглянути
Атмосферне повітря Вплив автотранспорту, виробничих та сільськогосподарських підприємств на стан повітря. Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі. Озеленення території села.
Водні ресурси Забруднення господарсько-побутовими стоками у зв’язку з відсутністю централізованої каналізації. Скид неочищених стічних вод. Вертикальне планування території для відведення поверхневого стоку. Будівництво очисних споруд для господарсько-побутових та поверхневих стоків. Облаштування систем виробничої та дощової каналізації. Впорядкування прибережних смуг існуючих водних об’єктів.
Земельні ресурси Біологічне забруднення грунтів внаслідок діяльності кладовищ та сільськогосподарських тваринницьких підприємств. Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м. Вдосконалення санітарної  очистки села. Каналізування всієї забудови.
Здоров’я населення Зміни стану здоров’я населення. Моніторинг стану здоров’я населення. Впровадження  технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря. Забезпечення населення якісною питною водою. Облаштування нових кремаційних зон.
Біорізноманіття Недостатня кількість зелених насаджень. Озеленення території.
Поводження з відходами Відсутність роздільного збору відходів населених пунктів. Утилізація відходів спеціалізованими організаціями. Забезпечення роздільного збору відходів населених пунктів. Утилізація відходів спеціалізованими організаціями.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ “Охорона навколишнього природного середовища”, який має відповідати вимогам ч.2 ст. 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

Пропонується наступна структура звіту СЕО, сформована з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану с. Топорів Буського району Львівської області подаються до:

Топорівської сільської ради Буського району Львівської області (поштова адреса: 80520, Львівська обл., Буський р-н, с. Топорів, вул. Шкільна, 7, електронна пошта toporiv.rada@gmail.com).

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, тобто до 19.03.2020 р.