“Про внесення змін в додаток 2 до рішення ХХХІ сесії VІІ скликання №312 від 06.06.2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Топорівськоїсільської ради Буського району Львівської області»

Україна

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія ХХХVІ                                                                            VІІ   скликання   

РІШЕННЯ

20.12.2019  року                                Топорів                                     №430

«Про внесення змін в додаток 2 до рішення

 ХХХІ сесії VІІ скликання №312 від 06.06.2019 року

«Про встановлення ставок та пільг  із сплати

 земельного податку на території Топорівської

 сільської ради Буського району Львівської області»

           Керуючись статтями 10, 12, 265, 269-289  Податкового Кодексу України, пунктом 24 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Положення про оподаткування платою за землю на території Топорівської сільської ради Буського району Львівської області, яке  затверджене  рішенням  № 220 ХХІІІ сесії  VІІ скликання  Топорівської сільської ради Буського району Львівської області  від 25.06.2018 року,

                                 Топорівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток 2 «Перелік  пільг  для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку» до рішення ХХХІ сесії VІІ скликання№312  від 06.06.2019 року «Про встановлення ставок та  пільг із сплати земельного  податку на  на території Топорівської сільської ради Буського району Львівської області».                                                                                          

2. Додаток 2 «Перелік  пільг  для фізичних та юридичних осіб, наданих  відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із  сплати земельного податку» із внесеними змінами викласти в новій редакції  (додається).

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Топорівської сільської ради

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування   бюджету та фінансів.       

                Сільський голова: ____________ / Я. Ковальчук /

                                                                                 Додаток № 2

                                             ( в новій редакції із змінами згідно рішення №430 від 20.12.2019 року)

                                                                                                                     до рішення  № 312 

                                                                                                                     ХХХІ сесії VІІ скликання

                                                                                                                  Топорівської сільської ради

                                                                                        від 06.06.2019 року

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на території Топорівської сільської ради.

Населені пункти,  на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування  населеного пункту

4600000000              4620600000        4620686201              село Топорів

4600000000              4620600000        4620686202              село Горбачі

4600000000              4620600000        4620686203              село Гута

4600000000              4620600000        4620686204              село Заболото

4600000000              4620600000        4620686205              село Леньків

4600000000              4620600000        4620686206              село Лісове

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок  
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Фізичні особи                  
Інваліди першої і другої групи 100
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років 100
Пенсіонери (за віком) 100
Ветерани війни, учасники АТО та особи, на яких поширюється дія  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 100
Фізичні особи визнані законом особами , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 100
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу України, поширюється на земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: – для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 гектари; – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більш як 0,25 гектара; – для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га; – для будівництва індивідуальних гаражів –  не більш як 0,01 га; – для ведення садівництва – не більш як 0,12 га.      Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду  платнику єдиного податку четвертої групи.      Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1. статті 281 Податкового кодексу України, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання ,то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/ зміну земельної ділянки для застосування пільги.      Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду,  у якому подано заяву.
Юридичні особи
санаторно – курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів 100
Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця  кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України». У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх, підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством. 100
Бази олімпійські та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. 100
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності  і джерел фінансування, заклади культури, науки, (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. 100
Державні та комунальні дитячі санаторні – курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторні – курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій. 100
Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої санаторної майстерності, центри фізичного здоров’я  населення, центри з розвитку фізичної культури  і спорту інвалідів, дитячі – юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячі-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ  та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій  з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається  платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.  100
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади, організації і установи, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів. 100

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

              Секретар ради:                                            Ковальчук С.І.