Про внесення змін в додаток 2 до рішення ХХХІ сесії VІІ скликання №313 від 06.06.2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Топорівської сільської ради Буського району Львівської області»

Україна

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія ХХХVІ                                                                           VІІ   скликання   

РІШЕННЯ

20.12.2019  року                                Топорів                                     №431

«Про внесення змін в додаток 2 до рішення

ХХХІ сесії VІІ скликання №313 від 06.06.2019 року

«Про встановлення ставок та  пільг із сплати

податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки, на території Топорівської

сільської ради Буського району Львівської області»

           Керуючись статтями 10, 12, 265, 266  Податкового Кодексу України,    пунктом 24 частини першої ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Топорівської сільської ради Буського району Львівської області, яке  затверджене  рішенням  № 221 ХХІІІ сесії  VІІ скликання  Топорівської сільської ради Буського району Львівської області  від 25.06.2018 року,

                                 Топорівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток 2«Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб,      

    наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового   

    кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від     

    земельної  ділянки» до рішення ХХХІ сесії VІІ скликання№313 від     

    06.06.2019 року «Про встановлення ставок та  пільг із сплати податку на   

    нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Топорівської    

    сільської ради Буського району Львівської області»                                            2. Додаток 2 «Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих    

    відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу      

    України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної

    ділянки» із внесеними змінами викласти в новій редакції (додається).

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Топорівської сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування    

    бюджету та фінансів.       

                Сільський голова: ____________ / Я. Ковальчук /

                                              Додаток 2

( в новій редакції із змінами згідно рішення №431 від 20.12.2019 року)

                                    до рішення № 313       

                                                  ХХХІ сесії  VІІ скликання

                                                   Топорівської сільської ради

                                                                  Буського району Львівської області

                                      від 06.06.2019 року

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Пільги встановлюються на території Топорівської сільської ради.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення Топорівської сільської ради Буського району Львівської області:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування  населеного пункту

 4600000000           4620600000       4620686201                 село Топорів

4600000000            4620600000       4620686202                 село Горбачі

4600000000            4620600000       4620686203                 село Гута

4600000000            4620600000       4620686204                 село Заболото

4600000000            4620600000       4620686205                 село Леньків

4600000000            4620600000       4620686206                 село Лісове

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення

 фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних

земельних ділянок                                                                                                 100

 

  Секретар сільської ради:                                    Ковальчук С.І.