“Про затвердження плану діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік”

Україна

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія    ХХХV                                                                              VІІ   скликання   

РІШЕННЯ

 12.12.2019  року                               Топорів                                   № 352

«Про затвердження плану діяльності

сільської ради з підготовки проектів

регуляторних актів на 2020 рік»

     Відповідно до ст.ст.7,32 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» № 1160-1V від 11.09.2003 року  та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Топорівська сільська рада  ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити план діяльності Топорівської сільської ради з підготовки     

            проектів  регуляторних актів на  2020 рік згідно з додатком №1.

         2.Оприлюднити дане рішення  на офіційному веб-сайті Топорівської    

            сільської ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з         

   питань планування бюджету та фінансів.

                   Сільський голова:                                      Я.Ковальчук   

                                                                                                                                Додаток №1

                                                                                                 до рішення ХХХV  сесії VІІ скликання

                                                                                                                              Топорівської сільської ради                                                                                                                                                                                                                                              від 12.12.2019  року № 352

П Л А Н

діяльності  Топорівської сільської  ради

з підготовки проектів регуляторних актів на  2020 рік

№пп Вид  та  назва  проекту Цілі  його  прийняття Строки підготовки проекту Найменування  органу та підрозділу, ПІП відповідального за  розроблення  проекту
1 Про затвердження договорів оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Приведення змісту договору у відповідність до чинного законодавства Січень    2020 року Комісія з питань реалізації державної регуляторної політики
2 Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб)  Поповнення дохідної частини місцевого бюджету,приведення у відповідність до вимог Податкового кодексу ІІ кв. 2020 року Головний бухгалтер сільської ради Петринка О.П.
3 Про встановлення місцевих податків та зборів. Перегляд та приведення місцевих податків та зборів у відповідність до змін в законодавстві Січень-грудень2020 року Постійна комісія сільської ради з питань планування бюджету та фінансів
4 Про внесення змін до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна Приведення у відповідність з урахуванням останніх змін в законодавстві Січень –лютий  2020 року Комісія з питань реалізації державної регуляторної політики
5 Про затвердження Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Топорівської сільської ради З метою поліпшення якості благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах, що належать до Топорівської  сільської ради. І кв. 2020 року Комісія з питань реалізації державної регуляторної політики
6 Затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік З метою виконання закону України «Про засади державної регуляторної політики» Листо-пад-грудень 2020 року Секретар сільської ради

               Секретар сільської ради:                           /С. Ковальчук/