Щодо громадського обговорення Генерального плану с.Топорів

Звернення до громади села Топорів.

Шановні краяни!

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», за рішенням Топорівської сільської ради №58 від 19.02.2016 року, розробляється Генеральний план села Топорів Буського району Львівської області.

Генеральним планом села визначаються:

  • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій для житлового, соціально-культурного, виробничого будівництва, комунального господарства, розвитку підприємництва, створення робочих місць;
  • обґрунтування зміни межі населеного пункту – умовно замкненої лінії на поверхні землі, що відокремлює територію села від інших територій. Включення земельних ділянок у межі села не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до вимог Земельного кодексу України;
  • обґрунтування черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;
  • визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання й забудови територій;
  • формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;
  • оцінка загального стану довкілля населених пунктів, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану;
  • визначення територій, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Для врахування громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій села просимо фізичні та юридичні особи надавати пропозиції до завдання на розроблення Генерального плану села Топорів в Топорівську сільську раду у письмовій формі до 20 листопада 2019 року.

Подання пропозицій щодо проекту слід оформляти відповідно до порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 555.

Сільський голова                                           Ковальчук Я.І.