Подання з питань профілактики та недопущення спалахів інфекційних захворювань серед населення.

Подання

з питань профілактики та недопущення спалахів

 інфекційних захворювань серед населення області

в ході оздоровчого сезону 2019 року

Епідемічна ситуація в області характеризується як нестійка, тобто  захворюваність знаходиться на рівні середніх багаторічних показників, проте існують приведені нижче чинники, що можуть спричинити її зростання та спалахи. Особливо це важливо у літній час, коли висока температура повітря та вологість сприяють швидкому розмноженню хвороботворних мікроорганізмів у навколишньому середовищі.

Ситуація із захворюваності на гострі кишкові інфекції на території району характеризується як нестійка.

          Рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції за 5 місяці 2019 року знизилась у 1,2 рази порівняно з аналогічним періодом 2018р.

Розподіл захворілих представлено в таблиці:                                                   

Зах- ворю-ва-
ність
Кількість захворілих за 5 місяців 2018 року Показник на 100 тис. населення   Кількість захворілих за 5 місяців 2019 року Показник на 100 тис. населення  
Сума ГКІ 25 53,7 21 45,3
Гастроентероколіти 25 53,7 19 41,0
Сальмонельоз 0   2 4,3
Дизентерія 0   0  

          Питома вага гастроентероколітів становить 90,4 % від всіх гострих кишкових інфекцій. Аналіз показників захворюваності на гастроентероколіти в розрізі вікових груп вказує на те, що найбільш ураженим є дитяче населення району. Питома вага захворілих дітей у віковій групі до 17 років склала   57,8 %  (11дітей) від загальної кількості захворілих проти  68 % (17 дітей) у 2018 році. З них, діти  до 1 року – 9,1%    1-4 роки складають – 54,5%, 5-9 років – 18,2%, 10-14 роки – 9,1,  15-17років –9,1%.

   Захворювань, пов’язаних із закладами громадського харчування та торгівлі, з відвідуванням організованих колективів не зареєстровано. Зареєстровано 17 вогнищ, в т.ч. 2 сімейних з 2-ма захворілими.  Захворюваність гастроентероколітами в населених пунктах району носить спорадичний характер, випадки епідеміологічно не зв’язані між собою

Продовжують реєструватися випадки захворювань людей на лептоспіроз. Захворювання найчастіше виникають в літньо-осінній період часу (червень – вересень). Люди в більшості випадків заражаються при купанні і під час риболовлі у відкритих водоймах, інфікованих від гризунів-лептоспіроносіїв; після підтоплень територій, джерел водопостачання, пов’язаних з великою кількістю опадів; при вживанні продуктів харчування, до яких мали доступ інфіковані гризуни. За 5 місяців поточного року з досліджених в лабораторії особливо небезпечних інфекцій кожен третій щур був носієм збудника лептоспірозу. Згадане свідчить про активно циркулюючий інфекційний процес серед популяції мишовидних гризунів та несе загрозу інфікування населення, тому особливу увагу потрібно приділяти охороні водойм від можливого потрапляння збудника у воду від хворих тварин.

На сьогодні існує ризик виникнення місцевих випадків захворювань на малярію. Насамперед це зумовлено наявністю переносника (комарі), сприятливих природніх  умов для їх виплоду та розвитку збудника в тілі комара, значних міграційних процесів – миротворців, туристів, студентів-іноземців, заробітчан. Враховуючи сказане, слід звернути особливу увагу на організацію виконання протималярійних санітарно-гідротехнічних заходів з метою запобігання масового виплоду комарів, у тому числі проведення дезінсекційних та ларвіцидних обробок  водойм, у першу чергу тих, що використовуються з рекреаційною метою.

Залишається напруженою ситуація щодо хвороби Лайма, переносниками збудника якої є кліщі. Значна кількість людей за медичною допомогою не звертається, особливо у сільській місцевості. А це захворювання  може проявити себе навіть через багато років важкими відділеними наслідками – поліартритом, ураженням серця та очей, аж до сліпоти. Профілактичні заходи від даної інфекції включають забезпечення благоустрою населених місць та відпочинкових зон, проведення акарицидних (знищення кліщів) заходів.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та ст.30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, Комплексним планом заходів щодо профілактики захворювання населення Львівської області вірусним гепатитом А на 2018-2019 роки затвердженим розпорядженням голови ЛОДА від 05.07.2018 року №669/0/5-18 пропонуємо:

– створити комісії з метою проведення моніторингу санітарного  стану зон рекреації на водних об’єктах відповідної адміністративної території з заслуховуванням результатів та вжиттям заходів реагування у випадку виявлення порушень санітарного законодавства.

– у період літнього оздоровчого сезону 2019 року на водоймах району, що використовуються населенням з відпочинковою метою, зобов’язати суб’єктів господарювання, яким вони належать,  проводити лабораторний контроль відповідно п.7.12 наказу МОЗ України №172 від 19.06.1996 року «Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів» по санітарно-хімічним та мікробіологічним показникам двічі кожного місяця в період купального сезону силами відповідно акредитованих лабораторій;

– при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з повенями, забезпечити виділення коштів на проведення дезінфекції води джерел нецентралізованого питного водопостачання та проведення лабораторного контролю води;

– забезпечити власникам джерел питного водопостачання, суб’єктам господарювання проведення постійного  виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, що подається з джерел централізованого водопостачання (комунальних, відомчих і сільських водопроводів), джерел децентралізованого водопостачання, води  з пунктів розливу відповідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 акредитованими лабораторіями; 

– забезпечити утримання в належному санітарному стані території населених пунктів, місць масового відпочинку населення, берегових зон відкритих водойм, забезпечити викошування трав та вирубування чагарників, систематичне видалення твердих побутових відходів з населених пунктів, регулярну очистку та дезінфекцію сміттєзбірних контейнерів та майданчиків під їх розміщення;

– зобов’язати  власників водойм  здійснювати санітарно-гідротехнічні заходи , у тому числі ларвіцидні обробки, на водоймах для запобігання виплоду  малярійних комарів та інших небезпечних  комах.

– з метою профілактики інфекційних хвороб, у тому числі тих, що передаються через мишовидних гризунів та кліщів, забезпечити систематичне проведення дератизаційних та дезінсекційних (знищення кліщів, комарів тощо) заходів на території зон відпочинку та населених місць.