Звіт сільського голови за 2018 рік

Звіт Топорівської сільської ради станом на 01.01.2019 р.

Населення Топорівської сільської ради станом на 01.01.2019 року становить 1943 чол.

За 2018 рік                           народжень – 18 ,

                                               смертей – 25,

                                               шлюбів -5,

         зареєстровано на території сільської ради (приписка) – 37  чол.

         знято з реєстрації (виписка) – 62 чол.

На протязі 2018  року до сільської ради поступило письмових звернень – 219, усних – 545.

Всі заяви були розглянуті згідно чинного законодавства.

Крім цього велася робота по оформленні документів особам, які мають пільги у сільській місцевості на придбання твердого палива та скрапленого газу в готівковій формі, а саме оформлено документів:  учасники війни  та бойових дій–23 чол.,  вчителі – пенсіонери -2 чол., медики – пенсіонери -1 чол, багатодітні сім’ї – 8 чол.

За 2018 рік зареєстровано 246 нотаріальні дії , в  т. ч. посвідчено заповітів – 11,  посвідчено дублікатів заповітів – 1, посвідчено довіреностей – 161, завірено справжність підпису – 47.

Ведеться прийом громадян, за 2018 рік  видано 1059 довідок.

Поступило 440 вхідних документів.

Опрацьовано 1057 вихідних документів.

На громадських роботах у  2018 році працювало 1 чол.

Перебувають під постійним контролем  дитина-сирота  Бішко Ольга Іванівна.

     Кількість військовозобов’язаних запасу, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі, та призовників, які стоять на обліку в Топорівській сільській раді:

Всього : 451 чол.

в т.ч. офіцери : 19 чол.

солдат,сержантів: 212 ( в т.ч.37 жінок)

непридатні до військової служби  в мирний час ,обмежено здатні до військової служби в воєнний час -166 чол.

 призовників: 54 чол.

 Учасників АТО -20 чол,.

 На службу в ЗСУ  пішло – 1 чол.

Земля  станом на  01.01.2019 рік

1.Загальна площа Топорівської сільської ради  становить 4796,0 га,

в тому числі в межах населених пунктів 1334,0 га,

        сільськогосподарські угіддя-3530,8 га:

– Рілля -1510,7  га;

-Багаторічні насадження -15,50га;

– сінокіс – 1 132,70 га;

– пасовища –871,8га;                                                                                                                                          Господарські двори – 44,90 га;

Господарські шляхи – 38.00 га;

Ліси – 892,40 га;

Забудовані землі – 149,60 га;

Землі під болотами – 13,70 га;

Відкриті землі без рослинного покриву – 17,40 га;

Землі під водою – 109.10 га.

  • Загальна площа розпайованих земель 1404,9822 га, що знаходиться у приватній власності 858 чоловік, в т.ч.

– рілля – 606,925 га;

– кормові угіддя – 798,0572 га.

3.З усіх розпайованих земель земельні ділянки (паї) – рілля  орієнтовною площею 500,50 га знаходяться у користуванні, 

в тому числі:                                                                                                                                 по договорах оренди та без договорів оренди,( договора оренди в процесі заключення.)                                                                                        ‘’’’’’’’’’’                        ‘

– Використовують паї індивідуально – 20 чоловік площею 51,53 га        (32,1016га рілля та 19,4309  га кормові угіддя) :     

Площа 30,90 га  розпайованих земель рілля в селі Гута   використовується громадянами під ОСГ.

4.Не використовуються земельні ділянки паї орієнтовною  площею  56,10га га. ріллі.  Земельний пай – кормові  угіддя договора заключаються, але практично не використовується.

5.На території сільської ради  заключено 10 договорів оренди:

  Площа Орендна  плата в рік  Орендна плата в місяць
ЗАТ «УМЗ» 0,0119 311,40 25,95
«Київстар Дж. Ес. Ем.» 0,0719 4941,84 411,82
ТзОВ УКРТАУЕР 0,0,192 1250,04 104,17
Агроптахофірма «Львівська» 0,5594 3502,80 291,90
.Агроптахофірма «Львівська» 7,5223  47102,38   3925,20
МПП«Весна»  Зелізко М,І   0,3275 5465,28 455,44
ТОВ «БАРКОМ» 6,9 126522,31 10543,52
Альбіновська Стефанія Василівна 0,0197 2394,24 199,52
Дутка Елеонора Зіновіївна 0,0179 2510,16 209,18
Тарасов Микола Анатолійович 0.993 12550,44 1045,87


        6. Сесією  сільської  ради  в  2018 році  було  розглянуто 25 справ по земельних питаннях.

Бюджет Топорівської сільської ради дивіться за наступним посиланням:

https://spending.gov.ua/spa/04372738/reports?page=1