Про затвердження Положення та встановлення ставки єдиного податку на види підприємницької діяльності на території Топорівської сільської ради Буського району Львівської області.

Україна

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія ХХІІІ                                                                            VІІ   скликання   

РІШЕННЯ

25.06.2018  року                                Топорів                                     №224

 

«Про затвердження Положення

та встановлення ставки єдиного податку

на види підприємницької діяльності

на території Топорівської сільської ради

Буського району Львівської області»

 

Керуючись пунктом 24 частини першої ст.26,ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12  Податкового Кодексу України, із змінами, відповідно, відповідно до пункту 1 підпункту 14 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»  №4014-VI від 04.11.2011р.,  пункту 10.3 статті 10, статті 293 Податкового кодексу України та згідно з «Класифікатором видів економічної діяльності» (ДК 009:2010), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. №457,

Топорівська сільська рада ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про єдиний податок на види

підприємницької  діяльності.

  1. Встановити ставки єдиного податку на види підприємницької діяльності

згідно додатку 1.

3.Рішення №73 від 04 травня 2011 року VІ сесії VІ скликання Топорівської

сільської ради із послідовно внесеними в нього змінами вважати

нечинним з 01.01.2019 року.

  1. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Топорівської сільської ради.
  2. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування

бюджету та фінансів.       

  1. Рішення набирає чинності з 01.01. 2019 року.

 

 

Сільський голова: ____________ / Я. Ковальчук /

 

                                                                                           Додаток 1

до рішення № 224  ХХІІІ сесії  VІІ скликання

Топорівської сільської ради

Буського району Львівської області

від 25.06.2018 року

 

СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

на види підприємницької діяльності

 

Встановити ставки для фізичних осіб – підприємців, на один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:

 

–  для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) у розмірі          10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.

– для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб)  20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року.

–  ставки єдиного податку для третьої та четвертої групи визначені статтею 293 Податкового кодексу України.

 

Секретар сільської ради:                              С. І. Ковальчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням № 224  ХХІІІ  сесії

VІІ скликання Топорівської сільської

ради  від 25.06.2018 року

 

Положення про єдиний податок на види підприємницької діяльності  

на території Топорівської сільської ради Буського району Львівської області.

  1. Платники  податку

Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання,  які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

а) перша   група   –  фізичні  особи  –  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 300000 гривень;

б) друга група – фізичні особи – підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

– обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність  з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та  побутових виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам встановленим для третьої групи.

в) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

г) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

         2.Ставка податку.

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – мінімальна заробітна плата), третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

  • для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
  • для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Ставки єдиного податку для третьої та четвертої групи визначаються статтею 293 Податкового кодексу України.

  1. Податковий  період

Податковим (звітним) періодом  для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

         4.Порядок нарахування та строки  сплати  єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Сплата єдиного податку першої та другої групи здійснюється за місцем податкової адреси.

         5.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники єдиного податку першої і другої груп  подають до контролюючого органу податкову декларацію  платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображають обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені  пунктом 295.1 статті 295 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

Секретар сільської ради                                                       С.І. Ковальчук