“Про затвердження Положення про податок на підакцизні товари та встановлення ставки акцизного податку для суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами на території Топорівської сільської ради Буського району Львівської області”.

Україна

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія ХХІІІ                                                                            VІІ   скликання   

РІШЕННЯ

25.06.2018  року                                Топорів                                     №223

«Про затвердження Положення

про податок на підакцизні товари

та встановлення ставки акцизного податку

для суб’єктів господарювання, які здійснюють

роздрібну торгівлю підакцизними товарами

на території  Топорівської сільської ради

Буського району Львівської області»

 

Керуючись пунктом 24 частини першої ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,213, 215  Податкового Кодексу України, із змінами, відповідно до Закону України від 28.12.2014 року№71-VІІІ

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», яким внесено зміни до Податкового кодексу України та надано повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати ставки акцизного податку для суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, з метою встановлення ставки акцизного податку та забезпечення надходжень до місцевого бюджету

 

Топорівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про податок на підакцизні товари.

2.Встановити ставку акцизного податку для суб’єктів господарювання, які

здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами на території

Топорівської сільської ради   Буського району Львівської області у розмірі

5(п’ять) відсотків реалізованих підакцизних товарів (з податком на додану

вартість).

  1. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Топорівської сільської ради.
  2. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування

бюджету та фінансів.       

 

Сільський голова: ____________ / Я. Ковальчук /

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням № 223  ХХІІІ  сесії

VІІ скликання Топорівської сільської

ради  від 25.06.2018 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на підакцизні товари на території

Топорівської сільської ради Буського району Львівської області

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1.  Положення про податок на підакцизні товари, реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України  (далі  –  Положення) розроблено на підставі розділу VI Податкового кодексу України.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

1.3. Акцизний податок – це податок, яким оподатковуються підакцизні товари,

включений до їх ціни та оплачений покупцями через роздрібну торговельну

мережу.

До підакцизних товарів, що реалізуються у роздрібній торговельній

мережі на території Топорівської сільської ради Буського району Львівської області, належать:

– алкогольні напої, пиво;

– тютюнові вироби, тютюн і промислові замінники тютюну.

Розділ 2. Механізм справляння податку

2.1. Платники податку:

2.1.1. Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212   Податкового кодексу

України  (далі  –  Кодексу) платником податку є особа  –  суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Особи –  суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють

реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники

податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

2.2. Об’єкт оподаткування і база оподаткування податком:

2.2.1. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації  суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів .

2.2.3. Базою оподаткування є  вартість ( з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу .

2.3. Ставки податку:

2.3.1.  Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до пп. 213.1.9 п.

213.1 ст. 213 Кодексу, ставки  податку встановлюються за рішенням

сільської ради відповідно до норм Податкового кодексу України.

 Розділ 3. Порядок обчислення та строки сплати податку

 3.1. Податковий період:

3.1.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

3.2. Дата виникнення податкового зобов’язання:

3.2.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення

розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування

реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами  – підприємцями , які

сплачують єдиний податок, – є  дата надходження оплати за проданий товар.

3.3. Порядок і строки сплати податку:

3.3.1.  Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом

господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних

товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем

відповідного граничного строку, передбаченого  цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

3.3.2  Особа  –  суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює

реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

3.3.3  Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію

підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду

контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за

формою, затвердженою у порядку, встановленому ст.46 Кодексу.

Розділ 4. Відповідальність та контроль

 4.1. Відповідальність:

4.1.1. Платники збору, зазначені у п.2.1 цього Положення, несуть

відповідальність  за неподання у встановлені терміни податкової декларації з

акцизного податку, до органу державної податкової служби, за правильність

обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до

Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль:

4.2.1 Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подання

податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і

своєчасністю сплати збору до бюджету, здійснює Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

 

Секретар сільської ради                                                      С. І. Ковальчук