Звіт сільського голови за 2017 рік

ЗВІТ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

за  2017 рік

станом на 01.01.2018 р.

Населення Топорівської сільської ради станом на 01.01.2018 року становить 1975 чол.

За 2017 рік         народжень – 18,

смертей – 33,

шлюбів -5,

зареєстровано на території сільської ради (приписка) – 24  чол.

знято з реєстрації (виписка) – 19 чол.

На протязі 2017  року до сільської ради поступило письмових звернень – 300, усних – 541.

Всі заяви були розглянуті згідно чинного законодавства.

Крім цього велася робота по оформленні документів особам, які мають пільги у сільській місцевості на придбання твердого палива та скрапленого газу в готівковій формі, а саме оформлено документів:  учасники війни  та бойових дій–28 чол.,  вчителі – пенсіонери -1 чол., медики – пенсіонери -1 чол, багатодітні сім’ї – 3 чол.,  інваліди війни – 1чол.

За 2017 рік зареєстровано 246 нотаріальні дії , в  т. ч. посвідчено заповітів – 21,  посвідчено дублікатів заповітів – 2, посвідчено довіреностей та  завірено справжність підпису – 223.

 Ведеться прийом громадян, за 2017 рік  видано 1771 довідку.

Поступило 357 вхідних документів.

Опрацьовано 879 вихідних документів.

На громадських роботах у  2017 році працювало 4 чол.

Перебувають під постійним контролем  дитина-сирота  Бішко Ольга Іванівна.

Кількість військовозобов’язаних запасу, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі, та призовників, які стоять на обліку в Топорівській сільській раді:

Всього : 430 чол.

в т.ч. офіцери : 20 чол.

солдат,сержантів:199 ( в т.ч.36 жінок)

непридатні до військової служби  в мирний час ,обмежено здатні до військової служби в воєнний час -160 чол.

призовників: 44 чол.

Мобілізованих- 1 чол,

демобілізованих -20 чол,.

На службу в ЗСУ  пішло  4 чол.

 Земельні питання станом на  01.01.2018 рік

1.Загальна площа Топорівської сільської ради  становить 4796,0 га,

в тому числі в межах населених пунктів 1334,0 га,

сільськогосподарські угіддя-3530,8 га:

– Рілля -1510,7  га;

-Багаторічні насадження -15,50га;

– сінокіс – 1 132,70 га;

– пасовища – 871,8га;                                                                                                                                                                     Господарські двори – 44,90 га;

Господарські шляхи – 38.00 га;

Ліси – 892,40 га;

Забудовані землі – 149,60 га;

Землі під болотами – 13,70 га;

Відкриті землі без рослинного покриву – 17,40 га;

Землі під водою – 109.10 га.

  1. Загальна площа розпайованих земель 1404,9822 га, що знаходиться у приватній власності 858 чоловік, в т.ч.

– рілля – 606,925 га;

– кормові угіддя – 798,0572 га.

3.З усіх розпайованих земель земельні ділянки (паї) – рілля  площею 503,2156 га знаходяться у користуванні,  

в тому числі:

ТзОВ «Барком» використовує  земельні ділянки   (паї )площею 94,8408 га,

в тому числі: по  договорах   оренди площею  64,2852 га  та 30,5556 га ріллі без договорів  (паї померлих) .

«Захід-агро-Львів» використовує  земельні ділянки   (паї )  площею 307,5911 га,

в тому числі;

по  договорах   оренди   площею  193,281   га.  в т.ч :

– рілля   95,5899 га  ;

– кормові угіддя – 97,6911 га ( не використовуються);

– без договорів оренди   114,3101  га ріллі.

ТзОВ « Агролан-Захід» використовує  земельні ділянки (паї )площею 173,092 га  в тому числі:

по  договорах   оренди   площею  168   га.  в т.ч

– рілля   97,00 га;

– кормові угіддя   71,00 га ( не використовуються );

– без договорів оренди   5,0220 га ріллі.

Використовують паї індивідуально18 чоловік площею 51,5324 га ( 32,1016га рілля та 19,4309  га кормові угіддя) :     

– орендар Олійник М.П  використовує земельні ділянки (паї)   площею 8,6724 га :

– рілля  3,8904 га ( 4,782  га кормові угіддя   не використовуються) – договора оренди  на ці земельні ділянки не зареєстровані.                                                                                                                                            

орендар Ярощук Р.Д.   використовує земельні ділянки (паї) площею 45,0867га:                                                             –рілля   19,052 га (26,1022  га кормові угіддя не використовуються) -договора оренди  на ці земельні ділянки не зареєстровані.

орендар Зелізко В.М. використовує земельні ділянки (паї) площею 11,1233га        

– 4,29 га рілля (6,83 га кормові угіддя не використовуються) – договора оренди на ці земельні ділянки не зареєстровані.

-орендар Сосновський А.О. використовує земельні ділянки (паї)   площею 4,15 га. ріллі – договора оренди  на ці земельні ділянки не зареєстровані.

Площа 30,90 га  розпайованих земель рілля в селі Гута   використовується громадянами під ОСГ.

4.Не використовуються земельні ділянки паї загальною площею  103,6994 га. ріллі.  Земельний пай – кормові  угіддя – практично не використовується.

5.На території сільської ради  заключено 10 договорів оренди:

  Площа Орендна плата в рік  Орендна плата в місяць
ЗАТ «УМЗ» 0,0119 311,40 25,95
«Київстар Дж. Ес. Ем.» 0,0719 4941,84 411,82
ТзОВ УКРТАУЕР 0,0,192 1250,04 104,17
Агроптахофірма «Львівська» 0,5594 3502,80 291,90
.Агроптахофірма «Львівська»             7,5223               47102,38   3925,20
МПП«Весна»  Зелізко М,І               0,3275 5465,28 455,44
ТОВ «БАРКОМ» 6,9 119360,67 9946,72
АльбіновськаСтефанія Василівна 0,0197 2394,24 199,52
Дутка Елеонора Зіновіївна 0,0179 2510,16 209,18
Тарасов Микола Анатолійович 0.993 12550,44 1045,87


        6.Сесіями сільської ради було розглянуто 14 справ по земельних питаннях.

Бюджет Топорівської сільської ради дивіться за цим посиланням: ZV_rik2017v1.2