Про внесення змін в “Положення про встановлення місцевих податків”

Україна

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                   сесія  ХІІ                                                                       VІІ   скликання                                   

 РІШЕННЯ

 Топорів

   17.03.2017 року                                                                                                      №  131

«Про внесення змін в «Положення

про встановлення місцевих податків»

 

              Керуючись Законами України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року, «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 року та  Податковим кодексом України зі змінами та доповненнями, п.24 ч.1 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні»                                                                                                                                                                

                      Топорівська    сільська  ВИРІШИЛА:                                                                                   

  1.Внести зміни в Положення про встановлення місцевих податків в частині плати за землю, затвердженого рішенням  сесії Топорівської  сільської ради від 15.02.2016 року № 44, а саме:        

  1.1 В .підпункт 1 пункту 1.3.5. викласти в наступній редакції:

  «1.Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки, для  багаторічних насаджень – 0,03 відсотка. від їх нормативної грошової оцінки,.».

   1.2. у пункті 1.3.6. речення:

  «Розмір орендної плати встановлюється відповідно до рішення сільської ради» доповнити словами « і не може бути меншою розміру земельного податку встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.».

  2.В підрозділі 1.2.Транспортний податок, в пункті 1.2.2. Об′єкт оподаткування, цифру 750 замінити на 375.                                                                                                                                                                         

3.Внести зміни в рішення Топорівської   сільської ради від 04.12.2012 року № 234 «Про внесення змін до

 Положення про місцеві податки і збори на території Топорівської сільської ради в частині ставок єдиного податку», а саме: пункт 1 доповнити підпунктом 1.3 наступного змісту:

 «1.3.Ставки єдиного податку для платників 1 групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.».                                                                                                                                            

4. Оприлюднити рішення  на офіційному сайті Топорівської сільської ради.                                                                                                                      

5.Направити дане рішення  до територіального органу державної фіскальної служби.                                  

   6.Це рішення набирає чинності з наступного дня після оприлюднення та вступає в дію з 01.01.2017р.                                                                                                                           

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 Сільський голова:                              /Я.Ковальчук/

Землевпорядник:                              / Г.Олійник  /