Звіт сільського голови за 2016 рік

ЗВІТ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

за  2016 рік

станом на 01.01.2017 р.

Населення Топорівської сільської ради станом на 01.01.2017 року становить 1985 чол.

За 2016 рік зареєстровано    народжень – 14,

                                               смертей – 24,

                                               шлюбів -10,

                                           зареєстровано на території сільської ради – 20  чол.

                                           знято з реєстрації – 25 чол.

На протязі 2016  року до сільської ради поступило письмових звернень – 209, усних – 215.

Всі заяви були розглянуті згідно чинного законодавства.

Крім цього велася робота по оформленні документів на пільги з придбання твердого палива та скрапленого газу в готівковій формі, а саме оформлено документів:  учасники війни  та бойових дій–41 чол.,  вчителі – пенсіонери -2 чол., медики –пенсіонери -1 чол, багатодітні сім’ї – 13 чол.,  інваліди війни – 1чол.

За 2016 рік зареєстровано 121 нотаріальна дія , в  т. ч. посвідчено заповітів – 24,  посвідчено дублікатів заповітів – 4, посвідчено довіреності – 74, завірено справжність підпису -19.

 Ведеться прийом громадян, за 2016 рік  видано 1862 довідки.

Поступило 393 вхідних документів.

Опрацьовано 842 вихідних документів.

На громадських роботах у  2016 році працювало 6 чол.

Перебувають під постійним контролем  дитина-сирота  Бішко Ольга Іванівна.

 

     Кількість військовозобов’язаних запасу, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі, та призовників, які стоять на обліку в Топорівській сільській раді:

Всього : 430 чол.

в т.ч. офіцери : 18 чол.

солдат,сержантів:165 ( в т.ч.33 жінок)

непридатні до військової служби  в мирний час ,обмежено здатні до військової служби в воєнний час -160 чол.

 призовників: 54  чол.

 Мобілізованих- 4 чол,

демобілізованих -18 чол,.

 На службу в ЗСУ по контракту пішло  4 чол.

             Загальна площа Топорівської сільської ради  становить  4796,0 га.

  В тому числі, в межах населених пунктів 1334,0 га.

  Сільськогосподарські угіддя – 3530,8 га.

 – Рілля -1510,7 га;

 – Багаторічні насадження-15,50 га;

  -сінокіс – 1 132,70 га;

  – пасовища – 871,80 га;                                                                                                                                                                    

Господарські двори – 44,90 га;

Господарські шляхи – 38.00 га;

Ліси – 892,40 га;

Забудовані землі – 149,60 га;

Землі під болотами – 13,70 га;

Відкриті землі без рослинного покриву – 17,40 га;

Землі під водою – 109.10 га.

     Загальна площа розпайованих земель 1404,9422 га, що знаходиться у приватній власності 857 чоловік, в т.ч.

      – рілля – 606,915 га;

      – кормові угіддя – 798,0272 га.

     З усіх розпайованих земель заключено договорів оренди на земельні ділянки площею 351, 82 га  (185,87 га ріллі та 165,95 га кормових угідь), в т.ч.

      -ТзОВ «Барком»  – заключено 41 договір  оренди  площею  64,29 га  та  30,56  га  ріллі без договорів  (паї померлих).

      -ТзОВ «Приват-агро-Львів»  заключено 268 договорів оренди   площею 190,82 га,   в тому числі: 93,13 га ріллі та 97,69 га кормові угіддя;  використовуються паї  без договорів  оренди площею  580,32 га, в тому числі  188,17 га. ріллі та 392,15 га кормові угіддя га.

     – використовують паї індивідуально – 18 чоловік, площею 51,53 га.( 32,09 га ріллі та 19,44 га. кормові угіддя)      

 – орендар Ярощук Р.Д   використовує земельні ділянки (паї) площею 10,04 га рілля (14,92 га кормові угіддя) -договора оренди  на ці земельні ділянки не зареєстровані.                                                                                                                                     

 – орендар Зелізко В.М використовує земельні ділянки (паї) площею 4,29 га. рілля (6,83 га кормові угіддя) -договора оренди на ці земельні ділянки не зареєстровані.       

  • ТзОВ «Агролан-Захід» –  заключено 122 договори оренди  на  площу 96,71 га, в т. ч. 28,45 га ріллі та 68,26 га кормові угіддя (земельні ділянки використовувалися ТзОВ «Приват-агро-Львів»).

      Не використовуються земельні ділянки паїв загальною площею 416,59,20 в т.ч. 151,05 га ріллі та 265.55 га кормових  угідь.                                                                                                                                               

        На території сільської ради  заключено 10 договорів оренди;

Назва орендаря Загальна площа орендованої земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Термін дії Нормативно грошова оцінка (грн.) Прийнятий для розрахунку розмір орендної плати у відсотках до грошової оцінки Сума орендної плати в місяць Сплачено орендної плати
1 2 3 4 5 6 7 8
Альбіновська Стефанія Василівна 0,0197 Для обслуговування магазину 49 33442,26 4% 199,52 2394,21
Дутка Елеонора Зіновіївна 0,0179 Для обслуговування магазину 49 35061,48 4% 209,18 2510,14
Тарасов Микола Анатолійович 0,0993 Для обслуговування магазину 49 175304,22 4% 1045,87 12234,88

 

ЗАТ «УМЗ» 0,0119 Вигот.телекомун. вежі з облад. Базової і радіор. Станції. 10 138700 10% 25,95  

311,34

Київстар ДЖ.Ес.Ем.» 0,0719 Встанов.та обсл.базової станції моб.зв»язку. 49 246900 10% 411,82  

4941,83

ТОВ «УкрТАУЕР» 0,0192 Будівн.та обсл.телекумун.інфрастр.базовоїстанції 49 5820,00 12% 104,17  

1250

МПП «Весна» Зелізко Мирон Іванович 0,3275 Для обслуг.млина                   реконстр.мли 49 101784 3% 455,44  

5009,81

Агроптахофірма «Львівська» 0,5594 Для обслуговування господарських будівель і споруд 49 61601,14 3% 291,90  

3210,90

Агроптахофірма «Львівська» 7,5223 Для обслугов.  господарських будівель і споруд 49 828355,86 3% 3925,20  

45916,35

ТзОВ «БАРКОМ» 6,9 Для обслугов.  господарських будівель і споруд

 

49 1667219 4% 9946,72  

115773,15

       Сесіями  сільської  ради  було  розглянуто  30  справ  по  земельних  питаннях.

        Бюджет Топорівської сільської ради дивіться за цим посиланням: звіт за 2016р.