Про затвердження Положення про порядок присвоєння Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес у Топорівській сільській раді.

ПРОЕКТ

Україна

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія                                                                                             VІІ   скликання   

РІШЕННЯ

            року                                             Топорів                                                      №

 

«Про затвердження Положення про порядок присвоєння

та зміни поштових адрес у Топорівській сільській раді

Буського району Львівської області ».

 

З метою встановлення на території Топорівської сільської ради єдиного функціонального механізму надання та зміни поштових адрес, впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в селах Топорівської сільської ради, створення єдиного реєстру адрес, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі аналізу регуляторного впливу проекту рішення Топорівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес У Топорівській сільській раді»

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  Положення про порядок присвоєння  та зміни поштових

адрес у Топорівській сільській раді Буського району Львівської області

(згідно  додатку).

2.Виконавчому комітету Топорівської сільської ради впорядкувати

нумерацію об’єктів нерухомості  в селах сільської ради  відповідно до

Положення про порядок присвоєння  та зміни поштових адрес у

Топорівській сільській раді  Буського району Львівської області та

забезпечити створення єдиного реєстру адрес на підвідомчій території.

3.Оприлюднити рішення на офіційному  веб-сайті Топорівської сільської

ради.

4.Це рішення набирає чинності з наступного дня після оприлюднення.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську

комісію з питань агропромислового комплексу.

 

Секретар ради:                                                                         С. Ковальчук

 

 

 

                                                                                                                               Додаток 1

                                                                                                               до рішення Топорівської  сільської ради

                                                                                                                     від                            р.  №

Положення

про порядок присвоєння  та зміни поштових адрес

у Топорівській сільській раді Буського району Львівської області

 1. Загальні положення.

  1.1. Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Топорівської сільської ради (далі – Порядок) встановлює на даній території єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, основи ведення адресної бази даних для створення та ведення містобудівного кадастру сіл Топорівської сільської ради.

  1.2. Порядок діє на території сіл Топорівської сільської ради і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

  1.3. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:
  адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомості з прив’язкою до вулиць села;
  нерухоме майно – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення.
  будівля – жила чи нежила споруда;
  власники об’єктів нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи – підприємці;
  домоволодіння – житловий будинок з прилеглою до нього земельною ділянкою та належними йому господарськими спорудами та будівлями;
  жилий (житловий) будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання;
  квартира – ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене та придатне для постійного в ньому проживання;
  комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса за однією з вулиць, якщо їх розташування обмежено кількома вулицями, що перехрещуються;
  мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і сільських об’єктів, організації простору, та доповнює композицію будинків, будівель, їхніх комплексів.
  нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;
  об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса;
  приміщення службового, допоміжного та технічного призначення – комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, підвали; горища та інші приміщення, які входять до складу будинків, їхніх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть використовуватися самостійно.

  1.4. Розпорядником адресної електронної бази даних  та відповідальним за ведення адресної бази є виконавчий комітет Топорівської сільської  ради.

  1.5. Надання адреси чи її зміна допускається щодо:
  – вільних земельних ділянок, які виділяються під будівництво об’єктів;
  – земельних ділянок, які перебувають у приватній власності;
  – об’єктів, що розташовані на земельній ділянці, при введенні їх в експлуатацію;
  – існуючих об’єктів нерухомого майна з метою упорядкування нумерації (житлові

  будинки, садиби, адміністративні, громадські, господарські, промислові та побутові

будівлі і споруди або їхні частини, вбудовані приміщення тощо);
– частин квартир, реконструйованих і прийнятих в експлуатацію як окремі квартири

(з улаштуванням окремих входів, санвузлів, кухонь тощо);
– частин нежилих приміщень, реконструйованих і прийнятих в експлуатацію, як

окремі приміщення (з улаштуванням окремих входів та дотриманням інших норм

для приміщень з відповідним цільовим призначенням);
– об’єктам незавершеного будівництва з метою оформлення договору купівлі-

продажу.

1.6. Не надаються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомості:
– земельним ділянкам для розміщення малих архітектурних форм, тимчасових споруд

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для

здійснення підприємницької діяльності, об’єктів благоустрою, реклами, доріг,

газопроводів, електромереж, землям сільськогосподарського призначення;
– окремо розташованим металевим гаражам та пересувним автозаправним станціям;
– приміщенням (службового, допоміжного та технічного призначення), розташованим

у будівлях та житлових будинках, в яких наявні інженерні мережі та інші предмети,

що використовуються для обслуговування цієї споруди;
– об’єктам самочинного будівництва, без наявності оформлених документів

відповідно до законодавства та цього Порядку;
– будівлям і спорудам, що входять до складу домоволодіння;
– малим архітектурним формам, тимчасовим спорудам торговельного, побутового,

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької

діяльності та об’єктам благоустрою.

 

1.7. Назви вулиць, парків, скверів на території Топорівської сільської ради присвоюються виключно українською мовою.

 1. Перелік документів, необхідних для розгляду питання щодо
  присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

  2.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання та фізичні особи подають відповідну заяву на ім’я сільського голови.

  2.2. Заявник має право подати заяву особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

  2.3. До заяви про присвоєння або зміну самостійної поштової адреси додаються такі документи:
  – копія свідоцтва про державну реєстрацію – для юридичної особи та фізичної особи –

суб’єкта підприємницької діяльності;

– копія документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи та

ідентифікаційного коду, або засвідчена нотаріально копія довіреності – для

уповноваженої особи;
– копія правовстановлюючого документу, який посвідчує право користування або

власності на земельну ділянку з відповідним цільовим призначенням

за необхідності);
– копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника

на об’єкт нерухомого майна(у разі наявності об’єкта нерухомого майна);

-копія технічного паспорту БТІ на нерухоме майно;
– документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній

документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (у разі

новозбудованих об’єктів);
– викопіювання з генерального плану розміщення земельної ділянки чи об’єкта

будівництва ;

3. Розгляд заяв щодо присвоєння та зміни поштових 
адрес об’єктам нерухомого майна.

3.1. Розгляд заяв і доданих документів та підготовка проектів рішень виконавчого комітету Топорівської сільської ради (далі – виконавчий комітет) здійснюється у термін, передбачений законодавством.

3.2. Для належного визначення адресного номеру об’єкта нерухомості перевіряється (у разі необхідності – з виходом на місце) відповідність картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

3.3. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, відсутності або невідповідності документів, зазначених у пункті 2.3. цього Порядку, виконавцем протягом 10 днів надається заявнику мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни поштової адреси.

3.4. За результатами розгляду заяв та матеріалів, відповідальна особа готує та виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення з питань щодо присвоєння або зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

3.5. У разі прийняття рішення виконавчим комітетом, заявник або уповноважена ним особа (за наявності підтверджуючих повноваження документів) отримує копію рішення виконавчого комітету.

 1. Види адрес та особливості їх надання.

  4.1. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовується наступний тип:
  Вулиця (вул.).
  Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується вулиця, а потім її назва.
  Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.
  Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються в звичайному порядку.
  Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

  4.2. На території сіл в зоні сформованої забудови нумерація об’єктів нерухомості та земельних ділянок, відведених під забудову, встановлюється в зростаючому порядку із лівої сторони вулиці непарні номери, починаючи від № 1, а з правої сторони вулиці парні, починаючи від № 2. Враховуючи хутірну систему сіл Топорівської сільської ради та в разі неможливості нумерації  житлових будинків  на парні та непарні номери,  нумерацію житлових будинків проводити від № 1 в зростаючому  порядку.

  4.3. Відповідно до цього Порядку, в залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:

  4.3.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир.
  Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння), та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння), квартири позначається відповідною арабською цифрою.
  Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Енська,будинок 27,квартира 5.

Скорочена поштова адреса: вул. Енська,27, кв. 5.

4.3.2. Адреси нежилих будинків, їх комплексів, окремих частин нежилих будинків.
Нежилим будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності).
Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Енська,будинок 4/1.

Скорочена поштова адреса: вул.Енська,4/1.
4.4. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм, виходячи з уже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна на вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна на відповідному боці вулиці, в бік збільшення, з додаванням до нього літери від а до я .
Наприклад: по вул. Енській між жилими будинками з непарною нумерацією  27 та 29 збудовано ще один будинок. У цьому випадку йому присвоюється адреса з використанням меншого номера об’єкта з додаванням до нього літери від а до я:

Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Енська,будинок 27а.

Скорочена поштова адреса: вул.Енська,27а.
По вулицях, в яких нумерацію не поділено на парні та непарні номери, наприклад, по вул. Енській між житловими будинками 5 і 6 збудовано ще один будинок, то йому присвоюється адреса, з використанням меншого номера об’єкта з додаванням до нього літери від а до я:

Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Енська,будинок 5а.

Скорочена поштова адреса: вул.Енська,5а.
4.5. Нумерація приміщень усередині багатоквартирних житлових будинків адміністративних і виробничих будівель та споруд проводиться з присвоєнням номера (квартирі, приміщенню) у зростаючому порядку, починаючи від № 1 на першому поверсі.

4.6. При наданні адреси окремій частині будинку або нежитловому приміщенню в будинку номер зазначається арабськими цифрами через дріб після номера відповідного будинку.
Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу, у цьому випадку таким нежилим приміщенням надається адреса:

Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Енська,будинок 6/1.

Скорочена поштова адреса: вул.Енська,6/1.
4.7. При присвоєнні адрес кільком будинкам, що знаходилися у складі одного домоволодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійними об’єктами права власності, цифри для позначення номерів відповідних будинків визначаються арабськими цифрами від 1… і нескінченно, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.
У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерухомого майна, що мали єдину адресу (домоволодіння, комплекс нежилих будинків), то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною арабською цифрою через дріб.
Наприклад: по вул.Енській, 25 будинків, що складали цілісний майновий комплекс заводу “NNN”, відчужено двом власникам. У цьому випадку надана адреса буде мати наступний вигляд:

Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Енська,будинок 25/1; вулиця Енська,будинок 25/2.

Скорочена поштова адреса: вул.Енська,25/1; вул.Енська,25/2.
4.8.Якщо присвоєння адреси окремому будинку, що знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності, за номером, який був наданий домоволодінню або комплексу нежилих будинків, не відповідає фактичному місцю розташування такого будинку (наприклад, виходить фасадом на іншу вулицю), то присвоєння йому адреси здійснюється за назвою тієї вулиці, де він фактично знаходиться, за правилами, встановленими п. 4.3 цього Порядку.

4.9. У разі потреби в присвоєнні самостійної адреси об’єкту нерухомого майна, при звернені власника, який набув права власності на нього (його окрему частину), адреса присвоюється відповідно до вимог цього Порядку зі збереженням позначень, використаних в адресі, яка була надана раніше.
Наприклад: особа придбала частину офісних приміщень, яким раніше була присвоєна адреса: вул. Енська, 25а. Зазначена адреса змінена не була. Адреса придбаної частини офісних приміщень буде виглядати наступним чином:

Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Енська,будинок 25а/1.

Скорочена поштова адреса: вул.Енська,25а/1.
4.10. Земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування, з метою розміщення об’єктів містобудування, за пропозицією голови виконавчого комітету, присвоюється тимчасова адреса, що зазначається у  висновку про погодження проекту землеустрою. Номер земельної ділянки назначається наступним після суміжного об’єкту нерухомого майна з адресою, що вже існує, або з урахуванням перспективної забудови, враховуючи вимоги даного Порядку.
Після завершення будівництва об’єкта містобудування та прийняття його в експлуатацію тимчасова адреса земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт містобудування, анулюється. Власнику об’єкта завершеного будівництва необхідно звернутися з заявою згідно п.2.3 даного Порядку про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна.

4.11.. У разі виникнення необхідності впорядкування нумерації на території сіл Топорівської сільської ради виконавчий комітет може самостійно змінювати адреси об’єктів нерухомості (окремого об’єкту), про що повідомляються власники цих об’єктів нерухомості. Зміна типів адрес та їх назв здійснюється за рішенням виконавчого комітету Топорівської сільської ради.

5. Заключні положення.

5.1. Поштові адреси об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, розташованих на території сільської громади, присвоєні до набрання чинності цього Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку: за рішенням виконавчого комітету або за зверненням власника об’єкта.
5.2. У разі звернення власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року №703, власник (користувач) зобов’язаний звернутися із заявою до виконавчого комітету Топорівської сільської ради щодо зміни поштової адреси.
5.3. Зміна та анулювання поштової адреси відбувається за правилами присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості, визначених цим Порядком. Підставами для зміни, анулювання поштової адреси є:

 • повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації;
 • скасування рішення про надання земельної ділянки у власність, користування;
 • поділ об’єкта нерухомості на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’єкту самостійної поштової адреси;
 • об’єднанні декількох об’єктів нерухомості в один з присвоєнням єдиної поштової адреси.
  • Підставою для відмови в присвоєнні чи зміні поштової адреси може бути:
 • невідповідність об’єкта пункту 5 цього Порядку;
 • порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів;
 • подання заявником недостовірних відомостей;
 • подання заявником неповного пакету документів.

 

 • Заяви, повний пакет документів та вся інформація щодо присвоєння поштових адрес зберігається у виконавчому комітеті Топорівської сільської ради на паперових носіях та використовується для ведення адресної бази сіл Топорівської сільської ради.

 

 • Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості вирішуються в установленому законодавством порядку.

 
Секретар сільської ради:                                  С. І. Ковальчук