Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Топорівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес у Топорівській сільській раді»

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  Топорівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес у Топорівській сільській раді»

 

     Відповідно до ст. 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської дiяльностi”, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» надаємо аналіз впливу регуляторного акту, а саме, проект рішення Топорівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок  присвоєння та зміни поштових адрес у Топорівській сільській раді.»

Регуляторний орган: Топорівська сільська рада.

    Розробник документа: виконавчий комітет Топорівської сільської ради.

    Адреса: 80520, Львівська область Буський район, с. Топорів.

Контактний тел.: 44-6-84

Оприлюднення цього регуляторного акту здійснюється через офіційний сайт сільської ради.

Спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції до регуляторного акта надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями виключно у письмовій формі з їх обґрунтуваннями до Топорівської сільської ради.

Строк протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до 05.08.2016 року до 18.00 год.

 

 

  1. Визначення та аналіз проблеми, на вирішення якої спрямований нормативно-правовий документ.

Проект рішення  «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес у Топорівській сільській раді»  підготовлений з метою затвердження єдиного порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Топорівської сільської ради. Порядок встановлює механізм присвоєння порядкового номеру об’єкту нерухомості на відповідній вулиці, провулку тощо (поштової адреси), на стадії оформлення земельної ділянки, новоствореним об’єктам нерухомості після завершення будівництва, поділу існуючих об’єктів після реконструкції чи продажу. Очікується зняття соціальної напруги, що виникла у зв’язку з відсутністю відповідного нормативно-правового акту, яким би визначався орган, уповноважений присвоювати поштові адреси, умови, за яких надаються або змінюються адреси, процедура та терміни присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Топорівської сільської ради.

  1. Цілі і завдання прийняття регуляторного акта:

     Врегулювання взаємовідносин в сфері надання адміністративних послуг з присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Топорівської сільської ради.  Створення реєстру адрес на території сіл відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр».

  1. Альтернативні способи досягнення поставленої цілі:

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. Вимоги чинного законодавства будуть виконані у разі прийняття сільською радою рішення «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес у Топорівській сільській раді».

 

  1. Механізм вирішення проблем:

Прийняття сільською радою рішення «Про затвердження Положення про порядок  присвоєння та зміни поштових адрес у Топорівській сільській раді», контроль за його дотриманням, своєчасне внесення змін до даного нормативного акту згідно змін чинного законодавства.

  1. Обґрунтування можливості досягнення цілей

Прийняття на місцевому рівні нормативного акту про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Топорівської сільської ради, надасть змогу упорядкувати процедуру ведення поштово-адресної нумерації на території сіл.

  1. Очікувані результати від прийняття акта.

Прийняття сільською  радою рішення «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес у Топорівській сільській раді» дозволить:

– встановити механізм присвоєння порядкового номеру об’єкту нерухомості на відповідній вулиці, провулку тощо (поштової адреси);

– зняти соціальну напругу, що виникла у зв’язку з відсутністю відповідного механізму;

– врегулювати взаємовідносини в сфері надання адміністративних послуг з присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Топорівської сільської ради;

– створити реєстр адрес на території міста для використання при ведені містобудівного кадастру сіл Топорівської сільської ради.

7.Термін дії.

Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання. В зв’язку з цим до порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Топорівської сільської ради  необхідно буде вносити зміни: відповідні коригування та доповнення.

8.Показники результативності акта.
Наявність адресного реєстру сіл, кількість опрацьованих заяв з присвоєння адреси за певний період часу, відсутність скарг і претензій від власників нерухомого майна на території міста.

9.Відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності даного регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

 
Сільський голова      _________________ Я.Ковальчук