Звіт сільського голови за 2015 рік.

ЗВІТ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

за роботу Топорівської сільської ради у 2015 році

 станом на 01.01.2016 р.

 Населення Топорівської сільської ради станом на 01.01.2016року становить 1996 чол.

За 2015 рік зареєстровано   народжень – 27,

                                                     смертей – 25,

                                                     шлюбів -10,

                                                    зареєстровано на території сільської ради – 12 чол.

                                                   знято з реєстрації – 31 чол.

 На протязі 2015 року до сільської ради поступило письмових звернень – 93, усних – 226.

Всі заяви були розглянуті згідно чинного законодавства.

Крім цього велася робота по оформленні документів на пільги з придбання твердого палива та скрапленого газу в готівковій формі, а саме оформлено документів: учасники війни та бойових дій–39 чол., вчителі – пенсіонери -2 чол., медики –пенсіонери -1 чол, багатодітні сім’ї – 12 чол., інваліди війни – 1чол.

За 2015 рік зареєстровано 138 нотаріальних дій , в т. ч. посвідчено заповітів – 15, посвідчено довіреності – 110, завірено справжність підпису -13.

Ведеться прийом громадян, за 2015 рік видано 1677 довідок.

Поступило 352 вхідних документів.

Опрацьовано 952 вихідних документів.

На громадських роботах у 2015 році працювало 4 чол.

Перебувають під постійним контролем діти-сироти Куць Роман Богданович та Бішко Ольга Іванівна.

У 2015 році було проведено 12 засідань сесій ради.

Кількість військовозобов’язаних запасу, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі, та призовників, які стоять на обліку в Топорівській сільській раді:

Всього : 408 чол.

в т.ч. офіцери : 18чол.

солдат,сержантів – 156 чол. ( в т.ч.33 жінок)

непридатні до військової служби в мирний час ,обмежено здатні до військової служби в воєнний час – 158 чол.

призовників: 76 чол.

мобілізованих – 9 чол.,

демобілізованих 7 чол.,

25 грудня 2015 року пройшли медкомісію на приписне свідоцтво до призовної дільниці Топорівської сільської ради 13 юнаків 1999 року народження.

Загальна площа Топорівської сільської ради становить 4796,0 га.

В тому числі, в межах населених пунктів 1334,0 га.

Сільськогосподарські угіддя – 3530,8 га.

– Рілля -1510,7 га;

– Багаторічні насадження-15,50 га;

-сінокіс – 1 132,70 га;

– пасовища – 871,80 га;                                                                                                                                                                    

Господарські двори – 44,90 га;

Господарські шляхи – 38.00 га;

Ліси – 892,40 га;

Забудовані землі – 149,60 га;

Землі під болотами – 13,70 га;

Відкриті землі без рослинного покриву – 17,40 га;

Землі під водою – 109.10 га.

     Загальна площа розпайованих земель 1404,9422 га, що знаходиться у приватній власності 857 чоловік, в т.ч.

     – рілля – 606,915 га;

     – кормові угіддя – 798,0272 га.

     З усіх розпайованих земель знаходиться у користуванні згідно заключених договорів оренди земельні ділянки (паї) загальною площею 231,17 га (133,03 га ріллі та 98,14 га кормових угідь), в т.ч.

     -ТзОВ «Барком» 39 договорів оренди площею 63,6788 га та 25,61 га. ріллі без договорів (паї померлих).

     -ТзОВ «Приват-агро-Львів» 252 договорів оренди площею 167,49га    в тому числі: 69,35 га ріллі та 98,14 га кормові угіддя;  (паї використовуються без договорів оренди – 643,96 га, в тому числі 250,81 га. рілля, та 393,15 га кормові угіддя га)

   – використовують паї індивідуально – 18 чоловік площею 51,53 га.( 32,09га  рілля та 19,44 га. кормові угіддя)      

– орендар Ярощук Р.Д   використовує земельні ділянки (паї) площею 10,04 га рілля (14,92 га кормові угіддя) -договора оренди на ці земельні ділянки не зареєстровані.                                                                                                                                      – орендар Зелізко В.М використовує земельні ділянки (паї) площею 4,29 га. ріллі  (6,83 га кормові угіддя) -договора оренди на ці земельні ділянки не зареєстровані.                                                                

     Не використовуються земельні ділянки паї загальною площею 416,59,20 в т.ч. 151,05 га ріллі та 265.55 га кормових угідь.                                                                                                                                             

            На території сільської ради заключено 10 договорів оренди:

  Площа орендованої земельної ділянки Орендна плата в рік     ( по договору оренди) Сума орендної плати в 2015 році Орендна плата в місяць Сплачено орендної плати в 2015 році
ЗАТ «УМЗ» 0,0119 173,95 217,26 18,11 217,26
«Київстар Дж. Ес. Ем.» 0,0719 2761,08 3448,59 287,39 3448,59
ТзОВ УКРТАУЕР 0,0,192 698,40 872,3 72,69 872,3
Агроптахофірма «Львівська» 0,5594 1957,07 2444,38 203,70 2444,38
.Агроптахофірма «Львівська»            7,5223              26316,87 32869,,77 2739,15 32869,,77
МПП«Весна»Зелізко М,І              0,3275 3053,52 3813,85 317,82 3813,85
ТзОВ «БАРКОМ» 6,9 66688,76 83294,26 6941,19 83294,26
Тарасов Микола Анатолійович 0,0993 8758,18 8758,18 729,85 8758,18
АльбіновськаСтефанія Василівна 0,0197 1337,42 1670.77 139,23 1670.77
Дутка Елеонора Зіновіївна 0,0179 1402,46 1751,67 145,98 1751,67

         Сесіями сільської ради було розглянуто 38 справ по земельних питаннях.

ІНФОРМАЦІЯ

ЩОДО СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,

ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ТОПОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ(земельний податок)

станом на 01.01.2016р.

№п\п Місце розташува-ння земельної ділянки Назва підприємстваЧи П І ППідприємця – фізичної особи Орієнтов-на площа земельноїділянки, яка ви-користо-вується без правовс-тановлю-ючих докумен-тів Цільове призначення земельної ділянки (вказати для яких цілей використовується земельна ділянка) Сплачено за користува-ння земельною ділянкою в 2015 р . (по договорах оренди) Сплачено за користування зем. ділянкою в 2015 р. (земельний податок; земельна ділянка використо-вується без документів Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8
1 С.Топорів вул. Паркова.1 Альбіновська СтефаніяВасилівна 0,0198  Обслуговування магазину 1670,77    
2 С.Топорів вул. Паркова.3 Тарасов Микола Анатолійович 0,0993 Обслуговування магазину 8758,18    
3 С.Топорів вул. Шкільна.1 Дутка Елеонора Зіновіївна 0,0179 Обслуговування магазину 1751,67    
4 С.Топорів вул. Шкільна.1 Щерба ЛюдмилаЗіновіївна 0.0129 Обслуговування магазину    
5 С.Топорів вул. Шкільна.1 Зеліско Володимир МироновичЗеліско Андрій Миронович Зелізко Ірина Петрівна 0,0262 Обслуговування магазину        Примі-щення орендує Рабий С.    
6 С.Топорів Котюк Надія Степанівна,  0,05 торгівля промтовари     
7 С.Топорів вул. Шкільна.12 Ярощук ЛарисаВолодимирівна 0.00197 Обслуговування магазину    
8 С.Топорів вул. Шкільна.12 КаштелянськийВолодимир Васильович 0.0033 Надання послуг населенню по ремонтупобутової техніки    
9 С.Топорів вул. Шкільна.12 Зеліско Галина Богданівна 0,00197 Обслуговування перукарні    
10 С.Гута Роїк ГаннаМихайлівна 0,02 Обслуговування магазину    
11 С.Гута Роїк ВолодимирСтаніславович 0.0011 Обслуговування пилорами    
12 С.Гута Шевцов Степан Йосифович 0,10 Обслуговування пилорами    
13 С.Гута Караськевич Василь Богданович 0,02 Магазин    
14 С.Топорів (замежами н.пункту) вул..Поради. ЗАТ «УМЗ» 0,0119 Вигот. телекомун. вежі з облад. базової радіор. станції 217,26    
15 С.Топорів (з межами н.пункту) вул..Поради. Київстар ДЖ,Ес,Ем 0,0719 Встановлення та обсл. базової станції моб. зв’язку 3448,59    
16 С.Топорів (замежами н.пункту) вул..Поради. ТОВ «Укр ТАУЕР» 0,0192 Будівн. та обслуг. телекомун. інфраструк. базової станції. 872,30    
17 С.Топорів (за межами н.пункту) вул..Поради. ТзОВ»БАРКОМ» 6,9   Для реконструкції пташників. З перепрофілюванням під свинокомплекс та подальшого обслуговування нежитлового приміщення  83294,26    
18 С.Топорів (замежами н.пункту) вул..Мандрики. МПП «Весна» 0,3272 Для обслуг. млина та рек.млина в пилораму 3813,85    
19 С.Гута (за межами н.пункту) Агроптахо-фірма «Львівська» 0,5594 Для обслуговування господарських будівель та споруд 2444,38    
20 С.Гута (за межами н.пункту) Агроптахо-фірма «Львівська» 7,5223 Для обслуговування господарських будівель та споруд 32869,77    
21 С.Топорів (за межами н.пункту) вул..Поради.12 Кіт Тарас Петрович 0.2059 Обслуговування пилорами    
22 С.Топорів (за межами н.пункту) вул..Поради.9 Мельник БогданМихайлович 0.3019  Обслуговування пилорами    .  
23 С.Топорів (за межами н.пункту) вул..Поради. Михайлинин ВасильВолодимирович 0.1725 Металообробнийцех    
24 С.Топорів (за межами н.пункту) вул..Поради. Пацалон Сергій Петрович   Обслуговування пилорами   Орендує приміщення
25 С.Топорів (за межами н.пункту) Олійник Володимир Михайлович   Обслуговування пилорами    Орендує приміщення.
26 С.Топорів (за межами н.пункту) Котюк ОлексійВасильович 0,6498 Виготовлення мебельнихкаркасів   427,14  
27 С.Топорів (за межами н.пункту) вул..Поради.14 Кметь Сергій Ярославович 0,02 Виготовлення металовиробів      Орендує приміще-ння 
28 С.Топорів (за межами н.пункту) Лендел Леонід        Орендує приміще-ння
29 С.Топорів (за межами н.пункту) вул..Мандрики.5 Гаврилюк ІванТеодозійович 0.7088 Надання послуг   315  
30 С.Топорів (за межами н.пункту) вул..Мандрики.4 Дібровський ВолодимирСтепанович 0.3079 Виготовлення меблів    
31 С,Топорів вул..Яцени Чучман ПетроАндрійович 0.2192 Обслуговування пилорами    Присади-бна   земельна ділянка
32 С.Топорів Остапчук Ірина Богданівна 0,25 Обслуговування бару              Присади-бна   земельна ділянка    
33 С,Лісове Костюк Михайло Михайлович 0,02 Обслуговування пилорами   Присади-бна   земельна ділянка

  Загальний фонд

    Доходи

   Затверджено на 2015 рік – 518 500,00 грн.

   Надійшло за 2015 року 661 957,28грн.

   Бюджет виконано на 127,67% (+ 143 457,28грн.)

       Видатки

   Затверджено на 2015 року з урахуванням змін до бюджету  – 642 600,00 грн.

   Використано 632 352,38 грн.:

  • Оплата праці та нарахування 355 373,62 грн. (органи управління – 349499,84 грн.,
  • біржа –5873,78грн.)

     – Предмети,матеріали та інвентар-30 638,32 в тому числі:

          – Канцтовари, чорнило – 7048,35 грн.

           – Передплата періодичних видань на 2015 рік – 761,85 грн.

           – Передплата періодичних видань на 2016рік– 3394,60 грн.

           – Бетонна огорожа біля с/р – 17 700,00 грн.

           – Лампа спіраль(16 шт.) -1083,52 грн.

           – Датчик руху, датчик відкриття – 650,00 грн.

         – Оплата послуг (крім комунальних) –193 863,43 грн. в тому числі

   – Телефон – 595,87 грн.

   – інтернет –1000 грн.

   – касове обслуговування банку – 386,26грн.

   – Комп’ютерна програма «АІС» Місцеві бюджети села,селища « – 1490,00 грн.

   – встановлення антивіруса Касперського – 450,00 грн.

   – ремонт вулиць –65464,00 грн.

   – ремонт картриджа – 1260,00грн (в тому числі регенерація картриджа(4шт.)-720 ,00грн;заправка картриджа(9шт.)-540,00грн)

   – плата за доставку газет – 81,90 грн.

   – за заміну датчиків подачі паперу –520,00 грн.

   – поточний ремонт картриджа –1000,00 грн. (в тому числі: заправка картриджів(2шт.) -160,00грн; регенерація картриджів(4шт),-840,00грн)

   – поточний ремонт комп’ютерів –3000,00 грн.

   – Утилізація сміття – 149,40 грн.

   – поточний ремонт нежитлового приміщення по вул. Ковальчуки,679,с. Горбачі,Буського району,Львівської області –118 466,00грн (в тому числі технічний нагляд –2137,00 грн)

– Оплата електроенергії – 5936,19 грн.

   – Оплата природного газу – 12510,33 грн.

   – Відрядження – 9483,45 грн.

   – Видатки на поховання та матеріальна допомога учасникам та сім’ям АТО– 11000,00 грн.(в тому числі: на поховання (2чол.)-2000,00грн; матеріальна допомога учасникам та сім’ям учасникам АТО(9чол.)- 9000,00грн.)

  • Субвенція в відділ культури та туризму Буської РДА – 13547,04 грн.

 Спеціальний фонд

       Видатки

Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін до бюджету – 676 114,00 грн.

Використано 674667,13грн.:

  • Оплата праці та нарахування – 5873,78грн. (кошти Буського РЦЗ)
  • Реконструкція ФАПу с. Гута, Буського р-ну, Львівської обл. – 246868,00грн. . (в т.ч. субвенція з обласного бюджету на реконструкцію ФАПу с. Гута – 61 914 ,00 грн.,кошти громади-7206,00грн.)

   – Реконструкція адміністративного будинку с/ради – 274 872,35грн.

   – Придбання принтера – 20 250,00 грн.

   – Навіс на зупинки громадського транспорту – 75 000грн.

   – Субвенція в відділ освіти Буської РДА для НВК «Топорівська ЗОШ І-ІІІ ст..» – 10 000грн.

   – Будівництво трубчастого переїзду ТП-200 на каналі МК-1 Радославської осушної системи на території Топорівської сільської ради – 51 803,00 грн.

Виконання плану соціально-економічного розвитку села у 2015 році

   1.Здано в експлуатацію Народний дім с. Топорів вартість 1 480 000 грн. (в тому числі кошти місцевого

бюджету -148 000грн.)

   2.Будівництво трубчастого переїзду ТП-200 на каналі МК-1 Радославської осушної системи на території Топорівської сільської ради – 51 803,00 грн.

   3.Реконструкція ФАПу с. Гута, Буського р-ну, Львівської обл. –

246 868,00 грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету на реконструкцію ФАПу с. Гута – 61 914 ,00 грн.,кошти громади-7206,00грн.)

4.Поточний ремонт нежитлового приміщення по вул. Ковальчуки,679,с. Горбачі,Буського району,Львівської області –118 466,00грн.

5.Реконструкція адміністративного будинку сільської ради – 274 872,35грн.

6.Придбання навісів на зупинки громадського транспорту(5 штук) – 75 000грн.

7.Ремонт вулиць сільської ради – 65464,00 грн.

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ

ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ ТОПОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (сплата податків)

станом на 01.01.2016р.

№п\п Назва підприємства,вид діяльності Адреса підприємства д-ті  ПІП керівника, № телефону Примітка Сума на місяць /квартал/ Всього сплачено
1 Альбіновська СтефаніяВасилівна ,торгівля господарськими товарами с.Топорів  власник4-46-16   Єд.под.-243,6Ор.пл.ф/о-139,23 Єд.под.-2923,20Ор.пл.ф/о-1670,77
2 Агроптахофірма «Львівська»Обслуговування господарського двору С.Заводське     Ор.пл.ю/о-2942,85  Ор.плата за землю35314,15грн 
3 Батюк Володимир Володимирович, перевезення С.Топорів      Єд.п. – 7000  Єд.п. -193601,14грнІнші надходження 106,26грн
4 ТзОВ «Барком»Обслуговування господарського двору       Ор.пл.-8786,50 Єд.под.із с/г 177,65 Сг.под. –2131,80Ор.пл.- 105434,00 
5 Гаврилюк ІванТеодозійович, пилорама с.Топорів  власник44-6-43     Єд.п.-8742,84Зем.п.-315Ек.под.-245,62
6 Гаврилюк Наталія Володимирівна, перевезення С.Топорів   Припинена діяльність    
7 Дібровський ВолодимирСтепановичСтепанюк Генадій Павлович,Виготовлення меблів с.Чаниж  власник80506747270     Ек.под. 10,00
8 Дудка ЕлеонораЗіновіївна,торгівля продтоварами с.Заводське  власник   Ор.пл.-145,97    Ор.пл.-1751,67
9 Зелізко Володимир МироновичЗелізко Андрій Миронович,Зелізко Ірина Петрівна,Торгівля продтоварів с.Топорів власники Рабий Сергій – орендар   Єд.под.-477,53Ор.пл. 317,82Ек.под.-100
10 Зеліско Галина Богданівна,Надання послуг перукарні с.Топорів власник Припинена діяльність    
11 МПП «ВЕСНА» Зелізко Володимир Миронович,млин, пилорама с.Топорів  керівник44-6-68   Ор.пл.ю/о-317,82  Ор.пл.-3813,85Єд.под.-1285,32Ек.збір-134,16
12 Каштелянський Володимир Васильович, Надання послуг населенню по ремонту побутової техніки с.Топорів  керівник44-6-61  Припинена діяльніст    
13 Кіт Тарас Петрович,Беднаровський Ігор Володимирович,Надання послуг тпилорами с.Топорів  власник44-6-95      
14 Котюк Надія Степанівна, торгівля промтовари  с.Топорів  власник4-46-45      
15 Котюк Олексій Васильович, деревообробний цех, Виготовлення мебельнихкаркасів с.Топорів  власник44-6-45     Зем.под – 427,14грн 
16 Костюк Михайло Михайлович С. Горбачі        
17 Куць Володимир Петрович ПП «Радославка»          
18 Караськевич Василь БогдановичТоргівля продтовари С.Гута     Єд.п. – 250 Ор.пл.-Єд.под.-3000,00Акцизний збір-146,00грн
19 Кметь Сергій Ярославович,Виготовлення металовиробів  с.Топорів власник Лендел Леонід Леонідович- орендар    
20 Лукач Борис Володимирович,Виїздна торгівля промтоварами с.Топорів   Припинена діяльність    
21 Мельник БогданМихайлович, деревообробний цех, виготовлення дерев»яної конструкції м.Буськ власник      
22 Олійник Володимир Михайлович, пилорама С.Топорів орендар Орендує приміщення в Мельника Б.М. Єд.п.- 243,6 Є.п.-2923,20 
23 Остапчук Ірина Іванівна,Торгівля продтоварами, бар с.Топорів власник Припинена діяльність    
24 Позняк Віктор Євгенович       Єд.п.- 121,8 Єд.п. -1461,60
25 Роїк ГаннаМихайлівна,торгівля продтовари с.Гута власник44-6-25 Припинена діяльність    
26 Роїк ВолодимирСтаніславович с.Гута, власник44-6-25 Припинена діяльність    
27 Сусол Ольга Романівна Лопатин     Єд.п. – 130 Єд.п. – 1560.00
28 Тиховецька Інна Михайлівна       Єд.п. – 243,6 Єд.п. – 2923,20
29 Таланчук ЄвгеніяПавлівна,Виготовлення та реалізація страв, продуктів харчування, хлібобулочних виробів с.Топорів  керівник44-6-61    Єд.п. – 243,60 Єд.под.2923,20
30 Таланчук Марія Павлівна,Торгівля продтовари с.Лісове власник    Єд.п.-243,6Ор.пл.за приміщення 252,97 Є.под.-2923,20Ор.пл.-3035,64
31 Тарасов Микола Анатолійович, торгівля продтоварами с. Заводське  Власник4-45-05   Єд.п.-243,6  Єд.п.-2923,20
32 Тарасова Леся Броніславівна,Торгівля акцизними товарами с. Заводське  Власник4-45-05   Ор.пл.-729,85 Ор.пл. –8758,18грн 
33 Чучман Володимир Петрович,Надання послуг пилорами, перевезення с.Топорів  власник44-6-48   Єд.п.  Єд.под.-113 411,08Ек.под.-59,00грн
34 Шевцов Степан Йосифович,Надання послуг пилорами с.Гута власник     Ек. Под.. -46,84
35 Щерба ЛюдмилаЗіновіївна,торгівля продтоварами с.Красне  власник      
36 СТ «Топорівське»         Акцизний збір -797,00Ліцензія 375,00
37 Ярощук ЛарисаВолодимирівна,Торгівля промтовари с.Топорів  власник   Єд.п. -243,60 Єд.п. –2923,20
38 Ковальчук Марія Павлівна С.Топорів     Єд.под. Єд.п.-16 877
39 Зеліско Сергій Григорович с.Топорів     Єд.податок Єд.под.-794,80
40 Ковальчук Степан Васильович С.Топорів     Єд.податок243,60 грн/місяць Єд.под.-730,80(за липень-вересень)
41 Шваюк Петро Григорович С.Топорів     Єд.податок243,60грн/місяць Єд.под.-730,80(за липень-вересень)
42 ЗАТ «УМЗ»         Орендна платаЗа землю217,26грн.Інші надходження

12 000грн

43 ТзОВ»Укртауер»         Орендна платаЗа землю872,30 грн
44 «Киівстар Дж.Ес.Ем.»         Орендна платаЗа землю3448,59грнІнші надходження

9600грн

45 Левицька Наталія Василівнаторгівля с.Гута       Акцизний под.695,00
46 ТзОВ»Приват-Агро-Львів» с.Заводське       Пл.за землю10 010,52грн
47 Мельник Василь ЄвгеновичНадання послуг пилорами с.Топорів     Єд.под.-243,60грн/місяць Єдиний податок730,80грн
48 Мельник Лідія Святославівна       Єд.под. 487,20