Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Топорівської сільської ради

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Топорівської сільської ради Про встановлення місцевих податків

 

   Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Топорівської сільської ради Про встановлення місцевих податків підготовлено згідно із вимогами Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

   Регуляторний орган: Топорівська сільська рада.

   Розробник документа: виконавчий комітет Топорівської сільської ради.

   Адреса: 80520, Львівська область Буський район, с. Топорів.

   Контактний тел.: 44-6-84

   Оприлюднення цього регуляторного акту здійснюється через офіційний сайт сільської ради.

   Спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій:

   Зауваження та пропозиції до регуляторного акта надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями виключно у письмовій формі з їх обґрунтуваннями до Топорівської сільської ради.

   Строк протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до 11.02.2016 року до 18.00 год.

 1. Визначення та аналіз проблеми, на вирішення якої спрямований нормативно-правовий документ.
  Відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , Податкового кодексу України , повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.  Податковим кодексом передбачені наступні місцеві податки: податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінене від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості; транспортний податок; плата за землю), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

  Даним проектом сільської ради пропонується відповідно до Податкового кодексу встановити ставки місцевих податків.
 2. Цілі і завдання прийняття регуляторного акта.
  Проект регуляторного акта спрямований на виконання норм Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та зборів.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;
 • визначення порядку нарахування та строків сплати податків і зборів;
 • забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету.

 

 1. Альтернативні способи досягнення поставленої цілі:

Альтернативи рішення проблеми:

– пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акта;

– прийняття сільською радою нормативно-правового акту – рішення «Про встановлення місцевих податків»

 1. Механізм вирішення проблем
  Розробка та затвердження рішення Топорівської сільської ради , Положення   про встановлення місцевих податків. У Положенні визначаються об’єкт та база оподаткування, платники податку, розмір ставок, порядок обчислення та сплати, а також інші обов’язкові елементи відповідно до Податкового Кодексу України.
 2. Очікувані результати від прийняття акта.
  Прийняття зазначеного проекту рішення забезпечить:

– виконання Топорівською сільською радою вимог чинного законодавства України у частині місцевих податків та зборів;

– збільшення надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків.

   Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена у таблиці аналізу вигод та витрат:

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси органів місцевого самоврядування Отримання надходжень до сільського бюджету Прийняття цього акту витрат не потребує
Інтереси суб’єктів господарювання Прийняття Положення про встановлення місцевих податків, офіційне його оприлюднення забезпечить прозорий механізм його справляння Сплата податку у встановленому обсязі
Інтереси громадян Прийняття Положення про встановлення місцевих податків, офіційне його оприлюднення забезпечить прозорий механізм його справляння Сплата податку у встановленому обсязі

6.Показники результативності акта.
Показники результативності даного проекту рішення передбачається визначати за наступними критеріями:

 • кількість платників по кожному податку та збору, визначених регуляторним актом;
 • суми надходжень від місцевих податків та зборів (по кожному окремо) за відповідний податковий період.

7.Термін дії.

Термін дії запропонованого регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння місцевих податків та зборів, зміни і доповнення будуть вноситись і до Положень регуляторного акту.

8.Відстеження результативності акта.
Повторне відстеження проводитиметься упродовж року з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Відстеження результативності здійснюватимуться на основі офіційних даних Буської ОДПІ щодо надходжень податку на нерухоме майно.

   Аналіз регуляторного впливу підготовлено Топорівською сільською радою.

   Зауваження і пропозиції щодо регуляторного документу слід подавати у письмовому вигляді за поштовою адресою: Топорівська сільська рада, вул. Шкільна, 31, с. Топорів, Буський район, Львівська область, 80520, тел. 44-6-84.

 
               Сільський голова     _________________ Я.Ковальчук