Звіт сільського голови за І півріччя 2015 року.

ЗВІТ ТОПОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

За І півріччя 2015року

станом на 01.07.2015р.

 Населення Топорівської сільської ради станом на 01.07.2015року становить2010 чол.

За І півріччя 2015 року зареєстровано народжень –10,

                                                                 смертей – 7,

                                                                 шлюбів -5,

                               зареєстровано на території сільської ради – 3чол

                               знято з реєстрації – 9чол.

       На протязі І півріччя 2015 року до сільської ради поступило письмових звернень – 90, усних – 135.

      Всі заяви були розглянуті згідно чинного законодавства.

      Крім цього велася робота по оформленні документів на пільги з придбання твердого палива та скрапленого газу в готівковій формі, а саме оформлено документів: учасники війни та бойових дій–37 чол., вчителі – пенсіонери -2 чол., медики пенсіонери -1 чол., багатодітні сім’ї – 9 чол., інваліди війни – 1чол.

     За І півріччя 2015 року зареєстровано 77 нотаріальних дій , в т. ч. посвідчено заповітів – 6, посвідчено довіреності – 66, завірено справжність підпису -5.

       Ведеться прийом громадян, за І півріччя 2015 рокувидано 722 довідки.

      На громадських роботах у І півріччі 2015року працювали 4 чол.

      Перебувають під постійним контролем діти-сироти Боярська Роксолана Володимирівни, Куць Роман Богданович та Бішко Ольга Іванівна.

         Загальна площа Топорівської сільської ради становить 4796,0 га:

             в тому числі в межах населених пунктів 1334,0 га;

         Сільськогосподарські угіддя-3530,8га:

                 – Рілля-1510,7га;

                 – багаторічні насадження-15,50га;

                 – сінокіс – 1 132,70 га;

                  – пасовища – 871,80 га;

 Господарські двори  – 44,90га;

         Господарські шляхи – 38.00 га;

         Ліси – 892,40 га;

         Забудовані землі – 149,60 га;

         Землі під болотами – 13,70 га;

        Відкриті землі без рослинного покриву – 17,40 га;

         Землі під водою – 109,10 га.

       Загальна площа розпайованих земель 1404,9422 га, що знаходиться у приватній власності 857 чоловік, в т.ч.

     – рілля – 606,915 га;

     – кормові угіддя – 798,0272 га.

       З усіх розпайованих земель знаходиться у користуванні згідно заключених договорів оренди земельні ділянки (паї) загальною площею 189,33 га: в т. ч. 115,1349 га ріллі та 88,3125 га кормових угідь.

     -ТзОВ «Барком» – 39 договорів оренди площею 63,6788 га (договора зареєстровані), 4 договора на площу 5,2026 га (знаходяться на переєстрації); та 29,1184 га ріллі без договорів ( паї померлих).

     -ТзОВ «Приват-агро-Львів» 187 договорів на площу 139,9394 га, в тому числі: 41,8075 га ріллі та 98,1319 га кормові угіддя. (паї використовуються без договорів оренди 671,4868 га (в т.ч. 278,3415 га рілля та 393,1453 га кормові угіддя).

     – використовують паї індивідуально – 17 чоловік площею 46,85 га ( 29,48 га ріллі та 17,38 га кормових угідь),      

– орендар Ярощук Р. Д.   використовує земельні ділянки (паї) площею: 10,04 га рілля та 14,92 га кормові угіддя -договара оренди на ці земельні ділянки не зареєстровані.                                                                                                                                      – орендар Зелізко В. М. використовує земельні ділянки (паї) площею: 4,29 га рілля та 6,83 га кормові угіддя) -договора оренди на ці земельні ділянки не зареєстровані.                                                                

     Не використовуються земельні ділянки паї загальною площею 407,9 га в т. ч. 142,20 га ріллі та 265,57 га кормових угідь.                                                                                                                                          

     На території сільської ради заключено 10 договорів оренди;

  Площа Орендна плата в рік Орендна плата в місяць
ЗАТ «УМЗ» 0,0119 173,95 14,50
«Київстар Дж. Ес. Ем.» 0,0719 2761,08 230,09
ТзОВ УКРТАУЕР 0,0,192 698,40 58,20
Агроптахофірма «Львівська» 0,5594 1957,07 163,08
Агроптахофірма «Львівська»            7,5223              26316,87

2193,07

МПП«Весна»Зелізко М,І            0,3275 3053,52 254,46
ТОВ «БАРКОМ» 6,9 66688,76 5557,40
Тарасов Микола Анатолійович 0,0993 8758,18 729,85
АльбіновськаСтефанія Василівна 0,0197 1337,42 111,45
Дутка Елеонора Зіновіївна 0,0179 1402,46 116,87

           Сесіями сільської ради було розглянуто 34 справи по земельних питаннях.      

 Загальний фонд

             Доходи

   Затверджено на І півріччя 2015 року 192 100,00 грн.

   Надійшло за І півріччя 2015 року 292 873,02 грн.

   Бюджет виконано на 152,46 % (+100 773,02 грн.)

             Видатки

   Затверджено на І півріччя 2015 року з урахуванням змін до бюджету 446400,00 грн.

   Викорстано 277 120,62 грн.:

   -Канцтовари, чорнило – 7048,35 грн.

   -Передплата періодичних видань – 696,45 грн.

-Оплата праці та нарахування – 162 482,48 грн. (органи управління – 159 070,55грн., біржа –3411,93 грн.)

   -Оплата послуг (крім комунальних) інтернет, телефон, касове обслуговування, ремонт принтера тощо – 68 287,33 грн.

   -Оплата електроенергії – 1872,21 грн.

   -Оплата природного газу – 7057,76 грн.

   -Відрядження – 4609,00 грн.

   -Видатки на поховання – 1000,00 грн.

   -Бетонна огорожа біля с/р – 17 700,00 грн.

   -Утилізація сміття – 89,64 грн.

   -Поточний ремонт дороги – 65 464,00 грн.

   -Субвенція в відділ культури та туризму Буської РДА – 6367,04 грн.

Спеціальний фонд

       Видатки

       Затверджено на І півріччя 2015 року з урахуванням змін до бюджету – 506 000,00 грн. (в т.ч. субвенція на реконструкцію ФАПу с. Гута – 31 000,00 грн.)

Викорстано 170 335,06 грн.:

   -Проектна документація«Реконструкція ФАПу с.Гута, Буського р-ну, Львівської обл. – 13 703,00 грн.

   -Експертиза робочого проекту «Реконструкція адміністративного будинку сільської ради по вул.. Шкільна31, с.Топорів, Буського р-ну, Львівської обл. – 426,00 грн.

   -Оплата за виконані робот по реконструкції адміністративного будинку с/ради та технагляд – 135 956,06 грн.

   – За принтер 20 250,00 грн.

 Аналіз виконання бюджету Топорівської сільської ради станом на 01.07.2015року

КЕКД Назва ПЛАН НА 2015РІК План на січень- червень2015 року Надійшло за січень-червень 2015рік % виконання.
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне викорис. лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 2000 1000 7017,46 701,7%
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 10 000 3700 1025,00 277%
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1315,02  
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 103 000 27700 72 620,53 262,2%
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3000 1000 804,99 80,5%
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 5000 1900 5845,70 307,7%
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 700 800 1537,55 192,2%
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 267 300 129400 185 998,65 143,7%
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 5088,04
19010101 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 300 200 194,60 97,3%
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 3000 1200 1517,82 126,5%
22090100 Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у т.ч. за оформлення документів на спадщину і дарування 100 34,34
22090200 Держмито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів ( посвідок та паспортів громадян України)     0,85  
24060300 Інші надходження 9 000 3800 10800 284,2%
всього   404 400 192100 292 873,02 152,46%

Бюджет виконано на 152,46% ( + 100 773,02грн)