Населенні пункти

Перелік населених пунктів, чисельність
населення та кількість будинків:
станом на 01.01.2014р.

с. Топорів – 309 дворів, населення-1068 чоловік.

с. Леньків – 36 двори, населення- 71 чоловік.

с. Заболото – 122 дворів, населення-336 чоловік.

с. Лісове – 77 дворів, населення – 200 чоловік.

с. Горбачі – 68 дворів, населення-161 чоловік.

с. Гута – 83 дворів, населення-183 чоловік.